Nätverket Hitta och jämför vård

Ineras tjänst Hitta och jämför vård erbjuder Användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta. Syftet med användarforum är att utgöra ett rådgivande forum och lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Användarforumen är öppna forum så att alla som ser det som relevant kan delta. Forumen genomförs främst digitalt för att ge många möjlighet att delta. Information om hur du anmäler dig och planerade datum hittar du här: https://www.inera.se/om-inera/expertgrupper/anvandarforum/

Förutom Användarforum har vi en projektplats där ni särskilt inbjudna får vara med och delta (nätverket Hitta och jämför vård).
Om ni känner behov av att bjuda in någon till nätverket från er region behöver vi få in kontaktpersonens namn plus dennes mejladress, meddela då detta till Gustaf Rosander, gustaf.rosander@inera.se

Agendor och dokument från tidigare möten finns på Projektplatsen, https://service.projectplace.com/#project/1050956293/documents/1881950508

Information

Kontakta Gustaf Rosander, gustaf.rosander@inera.se,  om ni vill:

  • vara med i nätverket Hitta och jämför vård (Projektplatsen)
  • avsluta ert deltagande i nätverket Hitta och jämför vård (Projektplatsen)


  • Obs! Man får endast avsluta sitt deltagande om det finns en ny efterföljare i nätverket.