Teknisk information om anslutning

Journalen är färdig att användas när alla förutsättningar för anslutningsprocessen är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön.

Anslutningsdetaljer

HSA-id för Journalen

Prod: SE5565594230-BDK
QA: T-SERVICES-SE165565594230-10JQ
SIT: T-SERVICES-SE165565594230-10JR

Kvalitetssäkringsmiljö och SIT- miljö

Journalen

QA Journalen: https://qa.journalen.inera.se
SIT Journalen: https://sit.journalen.inera.se

Journalens Administrationsgränssnitt

QA Journalen Admin: https://qa.admin.journalen.inera.se
Journalen Admin: https://sit.admin.journalen.inera.se

Demomiljö

Journalen demomiljö: https://demojournalen.1177.se

Anslutning Journalen

Informationen riktar sig till kunder som ska ansluta som tjänsteproducent till sammanhållen journalföring och de e-tjänster som konsumerar informationen.

Hur den tekniska anslutningen går till beskrivs här: Steg för steg teknisk anslutning

För information om beställningsstödet se https://skl-tp.atlassian.net/wiki/x/B4AaQQ .

Kompletterande information för Agenter

Förutom den generella informationen som finns på denna sida som gäller för alla som ansluter till Journalen, finns nedan kompletterande information som vänder sig till agenter och vårdgivare som ansluter via agent. Checklistan beskriver de aktiviteter som behöver genomföras vid anslutning till Journalen. Det förenklade underlaget för etablering av samverkan används av agenten för att ansluta nya vårdgivare till en befintlig, redan godkänd anslutning.

 

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/2230518152

 

Tjänstekontrakt för Journalen och NPÖ

Här hittar ni aktuella tjänstekontrakt för Journalen och NPÖ: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/538902748

Mappningsbeskrivning Journalen och NPÖ

Det här dokumentet beskriver mappningen via nationella tjänsteplattformen, mellan de nationella tjänstekontrakten och informationen som visas i Nationell patientöversikt (NPÖ) respektive Journalen. De två tjänsterna bygger på samma grund och innehåller till stor del samma information. Eventuella skillnader mellan mappningen för NPÖ respektive Journalen finns beskriven i separata avsnitt. Dokumentet riktar sig i första hand till de som ska verifiera att den information som visas är korrekt och stämmer med det som visas i det producerande systemet.

Teststrategi för Journalen

Teststrategi dokumentet håller på och revideras och kommer att publiceras här när det är klart.