Vanliga frågor och svar

Sök bland våra vanliga frågor och svar.

Sök bland frågor & svar om HSA

Om du är HSA-ansvarig eller administratör hittar du svar på de flesta frågor i Handboken för HSA-administratörer eller något av våra andra stödjande dokument. Dessa hittar du här.

Frågor och svar om behörighetsmodellen finns på denna sida.

Jag kommer inte in i en tjänst och tror att det kan bero på fel i mina uppgifter i HSA. Vart vänder jag mig?

Du ska alltid vända dig till din lokala HSA-organisation. Kanske har du en HSA-administratör på din avdelning/din klinik? Om du inte vet vem som är HSA-administratör för din verksamhet, se om du kan hitta information om detta på intranät eller motsvarande. Lyckas inte heller det, skicka ett ärende till Ineras Kundservice och be om kontaktuppgifter till den lokala HSA-förvaltningen i din organisation. De kan hjälpa dig att hitta din närmaste administratör.

Vi är en privat vårdgivare som vill ansluta till HSA för att registrera uppgifter om vår organisation och våra medarbetare samt för att få SITHS-kort. Hur gör vi?

Privata vårdgivare kan endast ansluta till HSA via ett HSA-ombud. Läs mer på sidan Anslutning via HSA-ombud.

Vårt företag ska utveckla en tjänst åt en region. Tjänsten ska hämta information från HSA. Hur gör vi?

Ta kontakt med HSA-ansvarig för den aktuella regionen. Det är HSA-ansvarig som håller ihop en så kallad lokal tjänsteanslutning mot HSA - både under anslutningen och i förvaltningsfasen. Om du inte vet vem som är HSA-ansvarig i regionen - kolla med dina uppdragsgivare (som även kan söka efter informationen på intranätet) eller skicka i sista hand ett ärende till Ineras Kundservice och fråga efter kontaktuppgifter till den lokala HSA-organisationen i regionen.

Jag vill ha en lista på alla vårdcentraler i Sverige. Hur gör jag?

Informationen i HSA ägs av respektive ansluten organisation och Inera får inte lämna ut listor ur HSA. Se mer information i dokumentet Utlämnande av uppgifter från HSA-katalogen.

Du behöver alltså vända dig till respektive informationsägare - i detta fall regionerna. Enklast är att skicka in din förfrågan via registratorsfunktionen. Kontaktuppgifterna hittar du på respektive regions webbplats.

Vi ska genomföra en internrevision för HSA. Finns det någon mall för detta?

Det finns ingen egentlig mall för internrevisionen, eftersom den behöver se väldigt olika ut för olika organisationer. Men i och med att internrevisionen ska handla om efterlevnaden till HSA-policyn är en bra utgångspunkt att gå igenom den senaste versionen av HSA-policyn på https://www.inera.se/hsa/dokument samt er senast godkända HPT. Har HPT:n samma versionsnummer som HSA-policyn? Följer ni alla kraven i policyn som är aktuella för er? Innehåller HPT:n en korrekt och aktuell beskrivning av hur ni jobbar? Finns det något område som du kanske tror kan vara lite svajigt och som du borde titta närmare på?

Genomförda revisioner ska dokumenteras och dateras. Revisionsrapporten ska (minst) innehålla en beskrivning av vad revisionen omfattat, vilka som medverkat vid revisionen, resultatet av revisionen inklusive identifierade brister samt en åtgärdsplan med angivelse av tidpunkt då respektive brist ska vara åtgärdad samt vem som ansvarar för åtgärden.

Ska vi som HSA-ombud ha PuB-avtal eller samarbetsavtal med våra anslutna organisationer?

Hur ska vi som region hantera våra privata utförares underleverantörer och deras medarbetare i HSA?