Information om en vårdpersonal

Regionala administratörer kan söka fram information om en vårdpersonal. Informationen hämtas både från HSA och från e-tjänsterna.


Information från HSA: Informationen på bilden nedan hämtas från och redigeras i HSA.

Inaktivt HSA-id: Om en vårdpersonal har ett inaktivt HSA-id kan hen inte logga in i systemet. När en vårdpersonal har ett inaktivt HSA-id kommer följande flagga att visas jämte vårdpersonalens namn:


Information från e-tjänsterna:  Informationen på bilden nedan hämtas från och redigeras i e-tjänsterna.


Administrationsbehörigheter: Det går att ta bort och tilldela administrationsbehörighet för vårdpersonalen. T.ex. lokal administratör.


Mottagningsbehörigheter: Möjligt att ändra och ta bort behörigheter för mottagningar.


Behörigheter för Rubriker under Övriga tjänster: Med samma funktionalitet som för mottagningen så syns behörigheterna för Rubriker under Övriga tjänster.