Teknisk information om anslutning

TGP-relaterade dokument

Alla TGP-relaterade dokument finns samlade på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442336878 under konsumentanslutning.

Tjänstekontrakt för Journalen och NPÖ

Här hittar ni aktuella tjänstekontrakt för Journalen och NPÖ: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/538805067

Mappningsbeskrivning Journalen och NPÖ

Det här dokumentet beskriver mappningen via nationella tjänsteplattformen, mellan de nationella tjänstekontrakten och informationen som visas i Nationell patientöversikt (NPÖ) respektive Journalen. De två tjänsterna bygger på samma grund och innehåller till stor del samma information. Eventuella skillnader mellan mappningen för NPÖ respektive Journalen finns beskriven i separata avsnitt. Dokumentet riktar sig i första hand till de som ska verifiera att den information som visas är korrekt och stämmer med det som visas i det producerande systemet.

Testpatienter

Observera! Under 2020 pågår ett arbete att se över test- och valideringspersoner i produktionsmiljö av NMT.

Tjänstespecifik teststrategi Sammanhållen Journalföring

Underlag för godkännande vid End-2-End tester

Syftet med underlaget är att säkerställa att etablering av samverkan mellan en certifierad e-tjänst och en organisations producentanslutningar kan genomföras.

Här nedan kan du titta på hur underlag för godkännande av End-2-End tester ser ut. Observera att dokumentet uppdateras kontinuerligt och är bara för information. I samband med att anslutningsarbetet börjar kommer den uppdaterade, senaste versionen skickas till dig av din kontaktperson på Inera.