Ansluta till NPÖ som producent

Informationen på den här sidan vänder sig till producenter, det vill säga till de vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ, för att visa eller producera journalinformation.

För att kunna använda flera nationella e-tjänster behöver regioner, kommuner, privata vårdgivare och tandvård ansluta sina vårdsystem till den nationella Tjänsteplattformen.

Här beskriver vi hur det går till tekniskt när er organisation bestämt sig för att ansluta till NPÖ för att visa eller producera journalinformation. Det mesta av arbetet står ni som anslutande organisation för, men vi på Inera finns med som stöd under hela processen.

Beskrivningen nedan är inte gjord utifrån helhetsperspektivet för ett införande hos er. Utöver nedanstående innebär ett införande även till exempel att ni kan behöva utbilda er personal eller satsa på information till invånare.

Hur du går tillväga beror på om du är ny producent eller vill komplettera med fler informationsmängder.

Producent som vill ansluta första gången

Om du är ny kund eller vill ansluta ett journalsystem (källsystem) som inte är anslutet sedan tidigare till informationsmängder i NPÖ behöver Inera titta på att du som ny producent har förutsättningar att ansluta till informationsmängderna enligt det regelverk som gäller.

Kontakta oss gärna redan i tidig planeringsfas innan du gör beställningen så kan vi hjälpa er att reda ut eventuella frågor. I många fall behöver vi kontakta dig som ny kund/producent för ytterligare information och dialog innan vi kan ge besked att förutsättningarna är på plats.

För att påbörja anslutningsarbetet gör du en beställning av tjänsten via Ineras Kundportal.


Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

Om vårdgivarens journalsystem (källsystem) redan är producent för andra informationsmängder i NPÖ beställs komplettering med fler informationsmängder via Ineras Kundportal.

Skicka in din ansökan senast 4 månader innan planerad produktionssättning med formuläret nedan.

 

Anslutningsarbete

I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte, Beställa teknisk anslutning till testmiljö.

  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.

  3. Förberedelser för produktionssättning: Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.


Detaljerad beskrivning om anslutningen

En detaljerad beskrivning finns som stöd vid anslutning som producent: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2255683931

 

När alla förutsättningar är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön kan ni använda e-tjänsten. Vårdpersonal får nu nytta av den information ni producerar.

Ni beslutar själva om ni vill hantera övriga införandeaktiviteter, som att utbilda personal eller informera invånare, parallellt med arbetet med anslutningen eller först då anslutningen är klar.

Ansluta med hjälp av en agent

Om man som vårdgivare själv inte vill eller kan hantera den tekniska anslutningen kan man använda sig av en agent. Läs mer om agenter och anslutning på https://www.inera.se/tjanster/stod-i-teknisk-anslutning/anslut-via-agent/.