Vision och mål

Visionen för T2 - välfärden är att den ska bidra till digitalisering av välfärden och att utgöra grunden till ett livskraftigt digitalt ekosystem. 

Välfärdens aktörer har behov av ett väl fungerande digitalt informationsutbyte och digital tillgång till information. T2 - välfärden ska ligga till grund för ett digitalt ekosystem med plats för alla olika typer av välfärdsaktörer med olika behov och inom olika lagrum. Ett sådant ekosystem kan möjliggöra ett effektivt informationsutbyte som skapar riktig samhällsnytta.

T2 - välfärden är en referensarkitektur som med hjälp av principer, modeller och mönster bildar en bas och taxonomi för att definiera interoperabilitetsarkitekturer inom mer specifika och avgränsade verksamhetsområden som exempelvis vård och omsorg.

Arkitekturen ska kunna möta behoven av nya samverkansmönster samt även öppna upp för fler aktörer, både privata och offentliga, att realisera ny samverkan. Målet är att den ska bidra till flexibel och kostnadseffektiv digital samverkan med hög kvalitet och tillgänglighet baserad på moderna och väl etablerade standarder.