Kända fel och förbättringar i personalvyerna

Hej alla!

Den 21 maj lanserade vi det nya utseendet för personalvyerna. Som i alla IT-system finns det buggar som ännu inte har upptäckts. När ni stöter på ett fel önskar vi att ni rapporterar det till oss. Här publicerar vi de buggar som redan är kända, så kika gärna i listorna nedan om “ert” fel redan är publicerat så behöver ni inte skicka in ett lika dant ärende.

Listan uppdateras successivt.

Listvyerna Mina/Alla/Avslutade

Listvyerna Mina/Alla/Avslutade

 • Applikationen kommer inte ihåg var du var i listan vid navigering mellan listan och enskilda invånares detaljerade vyer och tillbaks till listan

 • Applikationen tappar ev. ändrad sorteringsordning vid navigering mellan listan och enskilda invånares detaljerade vyer och tillbaks till listan

 • Förväntad rättning: Tidig höst

Kategorier

Kategorier

 • Svårigheter att hantera kategorier på flera invånare samtidigt om de finns utspridda på flera sidor i en momentgrupp

 • Workaround: Ändra inställningen "Visa antal träffar per lista i momentgrupp" till "Alla" innan du går in i redigerarläget för Kategorier

 • Förväntad rättning: Tidig höst

Flaggor

Flaggor

 • Det går inte att ta del av och hantera flaggor enbart med navigering via tangentbordet

 • Förväntad rättning: Ej tidsatt

Kalenderformulär, 7 dagars sammanställning

Kalenderformulär, 7 dagars sammanställning

 • Funktion för att kunna se en sammanställning över 7 dagar

 • Förväntad lösning: Tidig höst

Hantera moment

Hantera moment

 • Det saknas en progressindikator i samband med start av moment, vidmakthållande av moment samt avslut av moment

 • Kan uppfattas som att "inget" händer när man kickar på knappen men man får bara ha tålamod och vänta

 • Förväntad rättning: Tidig höst

Modulhantering

Modulhantering

 • Felaktigt statusikon för ett tillgängligt oläst steg i modulinformationen

 • Saknas ikon för "Steget är inte tillgängligt för invånare ännu" i teckenförklaringen i modulinformationen

 • Förväntad rättning: Tidig höst

Meddelanden / Sidokommentarer

Meddelanden / Sidokommentarer

Ett flertal brister har identifierats och här är de mest utmärkande:

 • Radbyte i "Skriv nytt meddelande i en konversation ger sken av "nytt stycke" vilket inte är fallet ut mot invånare

  • Workaround: Gör dubbla radbyten för att få till ett nytt stycke

 • Oväntade fel när du använder "Meddelande i eget fönster" och har flera konversationer öppna i eget fönster samtidigt

  • Workaround: Stäng funktionen "Meddelande i eget fönster" i en konversation innan du skapar en ny konversation eller öppnar en annan befintlig konversation

 • Meddelandet sparas som utkast, men detta framgår inte i funktionen "Meddelande i eget fönster"

  • Workaround: Stäng det egna fönstret så kommer du se att meddelandet har sparats som utkast i listan av konversationer

  • Om du har behov att navigera till annan sida i invånarens moment och samtidigt ha "Öppna meddelande i eget fönster" öppet så navigera först till den sida du behöver ha framför dig (exempelvis ett besvarat formulär) innan du börja skriva meddelandet

 • En konversation som innehåller en sidkommentar saknar länk till själva steget, i de fall steget ingår i ett avsnitt som finns i flera moduler

  • Workaround: Du kan söka fram själva steget där konversationen finns via modulhanteringen i Hantera-fliken

 • Inklistring av länktext i meddelande leder till felsida

  • Workaround: Klistra in länken i applikationen "Anteckningar" på din dator och kopiera sedan in texten i ett meddelande

  • Denna manöver “tvättar bort” hyperlänks-attributen från länken

 

Förväntad lösning: Ej tidsatt