4. Innehåll & Design


När det är dags att skriva och formge stöd- och behandlingsprogrammen finns det en hel del kring språk, bilder och media som kan vara värt att tänka på. En del saker är specifika för Stöd och behandling och en del handlar om övergripande hänsyn till ett inkluderande arbetssätt. Här hittar du goda råd och checklistor som hjälper dig rätt.

Syfte

Nu har du formulerat ett koncept de bästa idéerna som bygger på behoven hos användarna i form av den ifyllda bärande idé-mallen, dokumentation av utvalda idéer på lösningar från idégenereringen och en beskrivning (gärna en skiss) av nyläget. Utifrån underlaget bygger du nu ett innehåll och designar det i Designverktyget.

Förutsättningar

Kompetenser och resurser för att kunna skapa och lägga in innehåll

Vet vem som skall använda programmet

Riktlinjer för tillgänglighet, bild och språk

Upphovsrätt för bilder, innehåll m.m

Förväntat resultat

I detta avsnitt hittar du rekommendationer och riktlinjer som hjälper dig att skapa inkluderande och hållbara lösningar som fungerar för så många som möjligt.


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan