2. Förstå behov

Ju bättre du kan förstå och dokumentera människors behov, desto lättare kommer det bli att prioritera arbetet framåt och ha ett gemensamt fokus på målbilden.


I det här avsnittet hittar du information om metoder för att undersöka behov och dokumentera behov. Hur djupt ni går i detta kommer att avgöras av tidplan och budget, men räkna med att lägga en stor del av tiden på att bygga denna kunskap, då den kommer underlätta det fortsatta arbetet.

Hitta behov

Dokumentera behov


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan