Kontakt

Återkoppla på Designguiden

Kontakta oss för att 

  • ställa frågor
  • komma med tips
  • bidra med dina erfarenheter och exempel

Skicka in material till oss

Vi är också alltid på jakt efter exempel - både dåliga och bra - som kan hjälpa andra att bli inspirerade och undvika vanliga fallgropar.

Frågor om metoderna

När du vill veta mer om metoderna som beskrivs i Designguiden tar vi hjälp av Ineras designteam. Vänd dig till Inera, Stöd och behandlings nationella förvaltning.

Support Designverktyget

Support Designverktyget - för designer och teamet

Designnätverk

Om Designnätverket


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan

My Panel Title

This is a styled panel that can contain text or any other Confluence content, formatted neatly with border and background colors.