5. Publicera & föra in i verksamhet

Publicera ditt program, utbilda och lägg upp rutiner för uppdatering och support.

Publicera

När du publicerar ditt program första gången till vårdgivare blir det en första version av ditt program och som kommer följas av nya versioner och uppdateringar allteftersom du upptäcker saker som kan förbättras. Publicera inte nya versioner för ofta, utan ha en utgivningsplan.

Utbilda och supporta

Har ni rutiner på utbildning och support på kort och lång sikt?

Behandlarna som ska använda programmet behöver känna sig trygga och bekväma med programmet för att få en god användning med invånare/patienter. De behöver få tid för introduktion, utbildning och träning i programmet. Ofta innebär det även nya arbetssätt och rutiner.

Som komplement till behandlarmanualen i Stöd och behandling behöver ni kanske ta fram specifika manualer som tar upp vårdprocessen i sig, hur och när man använder programmet och till vem det vänder sig. 

Ni behöver kanske ordna med support till behandlare och andra användare. Kanske telefon eller mail som de kan ställa frågor eller lämna synpunkter till. Fånga aktivt upp synpunkter för att ytterligare förbättra till nästa version.

Spara dokument under nytt namn när du uppdaterar

Stöd och Behandling har versionshantering så gamla versioner sparas i Designverktyget men du bör också ha rutiner för att spara gammalt råmaterial. Textdokument, bilder, anteckningar med mera som har blivit till under utvecklingsarbetet.

Bestäm en plats som alla i din organisation kan komma åt, ett serverutrymme, projektplats eller liknande, där du sparar allt digitalt material. När det är dags att uppdatera ditt program och du behöver arbeta med materialet, kopiera de dokument du behöver och spara under nytt namn och datum så att du alltid har det gamla materialet att backa tillbaka till.

Vilka kompetenser behövs?

Även när du är klar med ditt program bör du ha någon som är fortsatt ansvarig för programmet. Någon som dokumenterar synpunkter, har kontroll på att innehållet är fortsatt aktuellt och som står som kontaktperson gentemot användarna. Även om inte programmet behöver mycket support kan det behövas någon för användarna att vända sig till och om den personen avslutar sina uppdrag se till att någon annan tar över och uppdatera kontaktuppgifterna.

Du kan också behöva hjälp att ta fram ett bra utbildningsmaterial. Det kan vara en behandlare som kan stödet, behandlingen och vårdprocessen som ditt program bygger på, en interaktionsdesigner som är bra på hur manualer för web- och E-tjänster brukar se ut, en innehållsredaktör eller en annan pedagog.

Om det är mycket support på ditt stöd kan det även vara aktuellt med en professionell supportperson eller tjänst.

Vad ska finnas innan du går vidare?

När du publicerar ditt program bör du:

  • Ha minst en ansvarig person för ditt program och som ser till att innehållet är aktuellt och som användarna kan kontakta.
  • Spara och organisera allt digitalt och fysiskt material som kommit till under utvecklingen och när programmet ska revideras sparar du som nya kopior så att du alltid kan backa till tidigare versioner.
  • Om det behövs organisera utbildning för behandlare och andra användare och ta fram utbildningsmaterial.
  • Om det behövs sätt upp rutiner för support, supportärenden och hur synpunkter, ärenden och fel dokumenteras och revideras.

Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan