Öppen info: Designguiden Home

Designguiden

Designguiden ger tips och råd till dig som bygger stöd och program i Stöd och behandling. Du får bland annat tillgång till information om vad som måste finnas på plats innan du sätter igång, förklaringar av metoder för att förbättra ditt innehåll och flera checklistor.


Observera

Designguiden används bäst som referensmaterial och du kan med fördel komma tillbaka hit när du behöver fördjupa dig i något ämne.

1 - Börja här

Säkerställ att du har allt på plats för att sätta igång; resurser, utrustning, tillstånd, med mera.

2 - Förstå behov

Skaffa dig kunskap om verksamheten, arbetsprocesser, vilka aktörer som berörs och vilka behov de har.

3 - Skapa och testa idéer

Sammanställ, bearbeta, tolka och visualisera materialet för att få en djupare förståelse.

4 - Innehåll & Design

Arbeta med innehållet till ditt stöd eller din behandling. Utveckla ditt eget eller utgå från ett befintligt material.

5 - Publicera

Publicera ditt program, utbilda och lägg upp rutiner för uppdatering och support.

6 - Följa upp

Vidareutveckla, utvärdera och hantera viktig administration kring programmet som du byggt.

Översikt av sidor

För dig som snabbt vill nå en specifik sida, eller få en överblick över vad Designguiden erbjuder.

1 - BÖRJA HÄR

Förstå vilka personer och avtal som måste vara på plats för att komma igång med Stöd och behandling, vad det innebär att äga och förvalta ett behandlings- eller stödprogram, och vilka förkunskaper som kan vara bra.

Finns alla förutsättningar på plats?

Beslut som måste fattas

Rätt resurser och kompetens

Grundkunskaper för designer

Evidens för behandlingsprogram

Användare

Följa upp effekt och användning

Förebygg och hantera risker

Rutin för back-up

/wiki/spaces/FM/pages/1433309

Checklista Börja här


2 - FÖRSTÅ BEHOV

Genom att undersöka behov och dokumentera dessa så att det blir tydligt för alla inblandade vem man skapar innehåll för, så blir det lättare att ta beslut kring vilket innehåll som ska vara med och hur det ska presenteras. Här hittar du goda råd kring till exempel intervjuer och hur du kan presentera behov i olika mallar.

Dokumentera behov


3 - SKAPA OCH TESTA IDÈER

Baserat på insikterna om de människor som ska använda stödprogrammen rekommenderas att man tar fram många idéer för hur innehållet kan presenteras. Sedan prioriterar man bland dessa idéer, väljer vilka som ska testas, och kommer till slut fram tilll vad man gör först givet de förutsättningar som finns. Här hittar du metoder och mallar för att ta fram idéer och hur du testar dessa. 

Ta fram idéer

Prioritera

Visualisera

Testa och utvärdera


4 - INNEHÅLL & DESIGN

När det är dags att skriva och formge stöd- och behandlingsprogrammen finns det en hel del kring språk, bilder och media som kan vara värt att tänka på. En del saker är specifika för Stöd och behandling och en del handlar om övergripande hänsyn till ett inkluderande arbetssätt. Här hittar du goda råd och checklistor som hjälper dig rätt.

Språk, bilder och normkritik

Designprinciper

Text för digitala medier

Använda media

Namn på moment

Design av innehåll


5 - PUBLICERA (INFÖRA)

När behandlingsprogrammet är testat och redo för publicering finns en del processer att tänka på. Här finns råd kring dessa processer och även hur verksamheten ska förbereda sig och vilka rutiner som bör vara på plats.

Publicera ett moment

Beskriv momentet

Införande på verksamheten


6 - FÖLJA UPP ANVÄNDNINGEN

Arbetet slutar förstås inte när stöd- och behandlingsprogram är i drift.  Det finns en hel del uppföljning vad gäller kvalitet, utvärderingar och statistik att arbeta med. Det är också viktigt att dokumentera lärdomar och regelbundet bevaka sådant som kan påverka och förbättra. Här hittar du hjälp för att hantera förvaltningen av ditt innehåll.

Uppföljning 

Journalföring

Lärdomar av designprocessen

Vidareutveckling

Avveckling - End of life


KONTAKT