1. Börja här

Checka av om förutsättningar och kunskaper finns att börja bygga stöd och behandlingsprogram. 

Erfarenheterna i detta avsnitt kommer från landsting och regioner som har gjort resan tidigare. Vi tar tacksamt emot dina erfarenheter!

Syfte

Innan ni på riktigt sätter igång att skapa innehåll till Stöd och behandling, så är det vissa saker som behöver förberedas. Använd gärna avsnittet för att checka av om något behöver vara på plats innan du och ditt team kan ställa er i startblocken - för att bygga ett stöd- eller behandlingsprogram och införa det i en verksamhet. Med förkunskaper och bra förutsättningar möter ni färre bakslag och hinder på vägen.

Förutsättningar

Tjänsteavtal för användning av 1177 Vårdguidens tjänst Stöd och behandling

Förvaltningsorganisation

Säkerställa att tillämpningen går inom ramen för Stöd och behandlings avsedda användning

Har ni rätt resurser och kompetens att bygga egna program.

Förväntat resultat

Att bygga på en stabil grund ger goda förutsättningar för ert arbete. Efter det här avsnittet vet ni vad ni eventuellt behöver förbereda ytterligare. Ni har insyn i vad det kan innebära att skapa, äga och förvalta ett behandlings- eller stödprogram.

Ni ser värdet av att redan nu börja lyfta blicken och säkra upp att programmet kommer följas upp, förvaltas på ett hållbart sätt under dess livstid och att det finns förutsättningar att införa programmet i verksamheter.


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan