3. Skapa och testa idéer

Skapa nya idéer för lösningar och prioritera bland dessa. Visualisera (rita, skissa och beskriv) sedan dina lösningar så att du kan lära dig mer om hur väl de fungerar genom att testa dem.

Syfte

Nu har du fångat behoven och dokumenterat dessa. Nu är det dags att ta fram flera idéer på lösningar för dessa behov, välja ut de bästa och att formulera ett koncept.

Förutsättningar

Nu tänker vi lösningar men har fortfarande hela processen/tjänsten i fokus och därför är det fortfarande kompetens inom tjänstedesign och interaktionsdesign som kan komma att behövas. När det handlar om idégenerering behövs öppenhet, innovation och kreativitet och därför kan en person som är duktig på att locka fram just de egenskaperna vara värdefull när du ska arrangera workshops med användare.

Förväntat resultat

Innan du går vidare rekommenderar vi följande:

  • Även om det är ett mindre projekt bör du göra bärande idé-mallen med din huvudsakliga idé med programmet (lösningen) i mitten. Detta för att den på ett bra sätt placerar ditt projekt i ett sammanhang och formulerar ett syfte med det som du senare kan återkoppla till.
  • Du bör också i någon form tillsammans med användare skapa en bild av nyläget, det vill säga beskriva hur ditt program är tänkt att ingå i vårdprocessen. Det kan till exempel vara en tjänsteresa eller en storyboard i sin allra enklaste och hastigt handritade form.
  • Motivera varför du väljer E-tjänsten Stöd och Behandling till ditt program.
  • Gör en riskanalys

Ditt koncept kommer utgöras av den ifyllda bärande idé-mallen, dokumentation av utvalda idéer på lösningar från idégenereringen och en beskrivning (gärna en skiss) av nyläget. Detta blir underlaget när du nu ska gå vidare till att bygga upp ett innehåll och designa det i Designverktyget i Stöd och Behandling.

Metoder, checklistor och beslutsstödDesignguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan