Kom igång med Webcert

Hur fungerar Webcert?

Här får du en kort introduktion till Webcert. Vi går bland annat igenom hur du skapar intyg, hur du skickar intyget och var du hittar eventuella frågor som mottagaren ställt om intyget.  

Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Webcert?

För att använda Webcert behöver du ett SITHS-kort med pinkod, en kortläsare med programvaran NetiD och ett medarbetaruppdrag i HSA med inriktning ”Vård och behandling” på aktuell vårdenhet. Din verksamhetschef kan hjälpa dig att beställa behörighet. Din HSA-administratör skapar sedan ett medarbetaruppdrag.

För att logga in:

Välj vårdenhet i Webcert

Välj att logga in i Webcert via ditt journalsystem.  

Välj den vårdenhet du är inloggad på i journalsystemet. Om du endast har ett medarbetaruppdrag eller om ditt journalsystem skickar med dina valda vårdenhet kommer du direkt in på den vårdenheten i Webcert.

Har du inte tillgång till Webcert via ditt journalsystem loggar du in via Webcerts startsida.

Vilka användarkrav finns det i Webcert?

Du som loggar in i Webcert med SITHS-kort:

 • Legitimeringskod till SITHS-kortet som används vid inloggning

 • Kortläsare

 • NetiD installerat i datorn

 • Rätt behörighet i HSA.

Signering i Internet Explorer:

 • Underskriftskod till SITHS-kortet.

Signering i Edge Chromium och Chrome:

 • Legitimeringskod till SITHS-kortet.

 • SITHS eID Windowsklient

För mer information se https://inera.atlassian.net/wiki/x/uYBWhw

 

Du som är privatläkare utan SITHS-kort:

 • e-legitimation 

Vilka roller finns det i Webcert?

I Webcert har du ha tillgång till olika funktioner beroende på vilken roll du får av Webcert när du loggar in. Det finns tre olika roller:

 • Läkare

 • Tandläkare

 • Vårdadministratör

Vårdadministratör är den som hjälper till med administrationen i sjukskrivningsprocessen och är involverad i rehabiliteringsprocessen av sjukskrivna patienter. Det kan till exempel vara du som arbetar som rehabkoordinator.

Webcert använder nationella HSA-katalogen för behörigetskontroll och rolltilldelning. Behörigheterna sätts i HSA av din administratör. 

Funktioner

Läkare/Tandläkare

 Vårdadministratör

Skapa utkast

Ja

Ja

Redigera utkast

Ja

Ja

Radera utkast

Ja

Ja

Läsa intyg/utkast

Ja

Ja

Kopiera låst utkast

Ja

Ja

Makulera intyg eller låst utkast

Ja

Nej

Signera intyg

Ja

Nej

Markera klart för signering

Nej

Ja

 Ersätta intyg

Ja 

Nej 

 Förnya intyg

 Ja

 Ja

Skriva ut intyg

Ja

Ja

Skicka intyg till mottagare

Ja

Ja

Hantera patient med skyddade personuppgifter

Ja

Nej

Läsa ärendekommunikation

Ja

Ja

Hantera ärendekommunikation

Ja

Ja

Tips på kortkommandon och tangentbordsnavigering i Webcert

Kortkommandon 

Vid ifyllnad av sjukskrivningsperiod. När du fyllt i ett 'från och med' datum kan du i 'till och med' datumet skriva in exempel 5d, 5v eller 5m. Då sätts slutdatum för perioden automatiskt till 5 dagar/veckor/månader efter 'från och med' datumet. Tryck på Enter eller tab-tangenten för att aktivera. 

Tangentbordsnavigering 

I Webcert stöds navigering med hjälp av tangentbordet. Du kan använda "tab" för att hoppa mellan ifyllnadsrutor i ett intygsutkast. I de fall ett fält utgörs av val i form av radioknappar används tangentbordets piltangenter för att navigera mellan valen. 

Tab tangentbordsnavigering

Radioknapp

För att markera en radioknapp, tryck på mellanslagstangenten.