Att använda Webcert

Webcert med SITHS-kort

Om du arbetar hos en vårdgivare som har integrerat vårdinformationssystemet med Webcert behöver du medarbetaruppdrag för Vård och behandling i HSA-katalogen och ett SITHS-kort för att logga in. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika vårdgivare beroende på hur integrationen mellan vårdinformationssystemet och Webcert är gjord. Vänd dig till din supportorganisation för att komma i kontakt med de personer som är lokalt ansvariga för vårdinformationssystemet och integrationen med Webcert.

Om du är vårdgivare som inte har integrerat vårdinformationssystem med Webcert behöver du ha medarbetaruppdraget Vård och behandling i HSA-katalogen och ett SITHS-kort för att logga in. Vänd dig till din lokala support för att omhänderta detta.

Webcert fristående med e-legitimation

Om du är vårdgivare som arbetar ensam, har enskild firma och ansvarsförsäkring och är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så kallad privatläkare, kan du använda Webcert fristående med e-legitimation.

För att logga in med e-legitimation behöver du först skapa ett användarkonto. Det gör du genom att följa instruktionerna för e-legitimation på Webcerts startsida. Det kan ta några dagar från att kontot skapas tills det går att börja använda Webcert. Det beror på att uppgifter om att du har läkarlegitimation behöver hämtas från Socialstyrelsen. När uppgifterna har hämtats får du ett mejl om att det går att börja använda Webcert.