Strukturkodverk adressbok Regional Hälso- och sjukvård

Inledning

På denna sida skapas en första utkast på ett nytt kodverk som sedan kan skickas på granskning.

Beskrivning & syfte med kodverket

 

Förslag på nya koder + klartext + tillhörande beskrivning per kod/klartext

Om kodverket omfattar många koder kan detta med fördel läggas som bilaga nedan.

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  File Modified
No files shared here yet.

Skapad med mall:
Kodverksframtagning v. 1.0
Senast ändrad: 2020-02-03