Digital tillgänglighet i Formulärhantering

Hösten 2020 började den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Myndigheten Digg ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.

Här kan ni läsa mer om kraven i lagen och annat som kan vara bra att känna till för er som arbetar med att bygga formulärmallar:
Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicen

Här finns en sammanställning över vilka brister det finns i tillgängligheten på 1177.se och på 1177 Vårdguidens olika e-tjänster:

https://www.1177.se/om-1177/1177.se/tillganglighet-pa-1177/

Denna sida kan vara bra att känna till om ni får frågor från invånare.