2 Manualer och inspelade utbildningar

Inspelade utbildningar 🎬🍿

Inspelning grundutbildning

Innehållsförteckning

00:01:11 Agenda
00:02:20 Mentimeter!
00:05:07 Introduktion till Formulärtjänsten
00:09:00 Mentimeter!
00:11:00 Startsida personalgränssnittet
00:12:23 Design, Skapa mallar
00:12:34 Inloggning, Verksamhetsområde/Kopplad enhet
00:13:09 Design, Skapa mallar
00:40:38 Design, Publicera och göra mallen tillgänglig för alla enheter
00:41:39 Utskick
00:48:09 Besvara, invånargränssnittet
00:54:39 Uppföljning, formulärstatus
00:56:40 Uppföljning, filtrering
00:58:49 Uppföljning, påminnelse
01:03:55 Uppföljning, export i PDF- och CSV-format
01:06:38 Import av CSV-fil till Excel (se även Import av exportfil till Excel)

01:12:21 Gallring av formulär
01:16:04 Design, Invånarinitierade formulär
01:30:19 Länkar till personalgränssnittet (QA och Prod)
01:30:42 Sammanfattning
01:31:20 Gemensamma mallar
01:35:00 Mentimeter!
01:37:30 Inbjudan till SOBCAST för formulärmallen DUDIT
01:38:32 Mentimeter!
01:38:49 Tack!
01:39:19 Administrera användare

Inspelade utbildningar 🎬🍿

Nya funktioner tillkommer löpande

Separata inspelningar av dessa funktioner finns  på sidorna för våra Releasedemos och Användarforum. Vänligen kika om det du söker finns på någon av de sidorna.

Innehållsförteckning releasedemos

Administrera behörigheter - 2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Aviseringsinformation2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Beräkning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03•2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04•2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Detaljerad vy för formulärsvar2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Direktlänk till formuläret - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

Erbjuden e-tjänst (fd "Invånarinitierade formulär") - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

EQ-5D i Formulärtjänsten2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Export av formulärmall - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Export av formulärsvar 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Export av formulärsvar från fristående tjänst till journalsystem, Region Västmanland demar sin lösning2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Export av formulärsvar, välj innehåll i pdf:en - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Filtrering går att bokmärka, samt ligger kvar när byter enhet - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Formulärstatus och filtreringsfält2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Förhandsgranska valfri sida i mallen, •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Uppsala berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Gallra/radera formulärsvar - •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Gallring/rensning är informationsägarens ansvar - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Gemensamma mallar - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Implementering av formulärtjänst, Region Gävleborg berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Integrera formulärhantering i ett flöde, t ex tidbokning2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kodverk och koder i frågor och svar2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kopiera frågor och avsnitt2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Matrisfråga - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Notifiering till vårdpersonal om besvarat formulär - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Ombudsläge2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04 och 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljning - Flera vårdstatusar (Hanterad, Anhörig kontaktad, Invånare kontaktad, Väntar på svar) - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskick utan att generera ett inkorgsmeddelande2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Utskick - Ange giltighetstid för formuläret, ”Besvaras senast” och ”Gallras efter” - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Innehållsförteckning Användarforum

Behörighet, “Samtliga medarbetare” - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

covid-19 - 2020-06-10 Användarforum Formulärhantering, 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering , 2021-02-10 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2021-03-10 Användarforum Formulärhantering 1177

covid-19, Smittspårningsverktyget -2021-05-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Effekthemtagning / ROI - 2020-02-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Exportinställningar, välja innehåll i PDF-filen - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Formulär ur forskningsperspektiv - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förhandsgranska mobilversionen av formulärmallen - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förloppsindikator, hur långt har jag kommit? - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Västerbotten visar sin triageringsenkät för val av formulärtjänst - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Gallra (radera) formulär enligt filter - 2021-04-14 Användarforum Formulärhantering 1177

Integrera Formulärhantering i ett flöde, t ex Tidbolkning - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Integration av journalsystem - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Patientriskanalys - 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

PDF-exporten, hur ska den se ut? - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Resultatberäkning på djupet - 2020-10-21 Användarforum Formulärhantering 1177

SoB:sDesignguide - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Statistik - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177, 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskriftsformat - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177