Programmets leverabler och slutförda leveranser

Resultatet från de projekt och uppdrag som genomförts och avslutats i programmet kommer att i så stor grad som möjligt publiceras här.

Eftersom vi flyttar ut rapporter från andra ställen i Confluence kan det vara länkar som pekar på sidor som inte är öppna. Hör av er till forstalinjen (@) inera.se om ni behöver veta mer detaljer.

Denna sida är under uppbyggnad och mer resultat kommer att läggas ut löpande.

 

Projekt/Uppdrag

Period

Länkar

Projekt/Uppdrag

Period

Länkar

Projekt: Handlingsplan, målarkitektur och införandeplanering nytt verksamhetsstöd

2020-10-01 - 2021-01-31

Slutrapport

Projekt: Vidareutveckling av Utbudstjänsten: Delleverans av kodverk .

April 2021

Delleverans av kodverk 2.0 för vårdtjänster som täcker:

  • Övergripande vårdtjänster (”konsultationskoder”)

  • Psykiatri, bild- och funktionsmedicin

  • Öron-, näs- och halsområdet

  • Vanligt förekommande vårdtjänster

  • Synonymer i alla nämnda områden:

 

Utredning: Anslutning av tredjepartsprodukter.

Tre rapporter från utredningen om möjligheterna till anslutning av tredjepartsprodukter för invånare till Ineras infrastruktur och tjänster har nu publicerats:

  1. Huvudrapport anslutning av tredjepartsprodukter

  2. Kortversion anslutning av tredjepartsprodukter, samt

  3. Analys av potentiella lösningar för anslutning av tredjepartsprodukter.

Utredningen genomfördes under hösten 2020 till våren 2021. Utredningens resultat behöver diskuteras vidare, framför allt med regionerna, men även med fler intressenter för att bottna i alla perspektiv och hitta vägar framåt.

 

 

 

 

Delprojekt: Sammanhållen planering, etapp 1

Arbetet har bedrivits under 2020/21 och ingår som ett delprojket i projektet Utveckling inloggade tjänster.