Roller och ansvar

Det finns ett antal roller som behöver bemannas inom varje organisation som ansluter och ska arbeta med HSA. Vissa roller är obligatoriska att ha inom den egna organisationen, medan andra går att köpa från annan part.

Nedan kan du se vilka roller som behövs för att ha en anslutning till HSA. Omfattningen och antalet personer kan variera beroende på hur stor din verksamhet är och hur mycket ni väljer att göra själv eller köpa från annan part. Observera också att respektive ansvarsområde kan variera beroende på vilken typ av anslutningsform ni väljer.

Varje organisation bestämmer själva vilka personer som är lämpliga att utses för dessa roller.

Roller för att ansluta en organisation – producera information i HSA

 • HSA-ansvarig (obligatorisk)

 • Ställföreträdande HSA-ansvarig (obligatorisk)

 • HSA Huvudadministratör

 • Teknisk förvaltare (obligatorisk vid fullständig anslutning)

 • Lokal HSA-administratör

 • Support för HSA-relaterade frågor (obligatorisk)

 • Jouradministratör

 • Utbildare av HSA-administratörer

Läs mer om HSA-ansvarigs roll och ansvar i HSA-policy. Övriga rollers ansvarsområde finns att läsa i Handbok för HSA-administratörer.

Roll för att ansluta en tjänst – konsumera information i HSA

 • Kontaktperson (obligatorisk)

 • Teknisk förvaltare/applikationsutvecklare

 • Support för HSA-relaterade frågor (obligatorisk)

Läs mer om kontaktpersonens roll och ansvar i HSA-policy.