Tillgänglig patient (TGP)

Tillgänglig patient, TGP, är en tjänst som gör det möjligt att begränsa åtkomst till patientinformation i sammanhållen journalföring, via Nationell patientöversikt, NPÖ.

Vid en anslutning till NPÖ som konsument så måste vårdgivaren ha en TGP- tjänst som begränsar åtkomsten inom den sammanhållna journalföringen.

Kravet att TGP-tjänsten ska finnas kommer från Datainspektionen, som är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Det finns tre olika sätt att använda TGP. Alla TGP-tjänsterna kommunicerar via Tjänsteplattformen.

Observera att det är tyvärr inte längre möjligt att välja TGP-varianterna PlusFTP eller WebAdmin (manuell registrering).

Uthoppslösning

Denna lösning sker via uthopp från vårdsystemet och kräver en liten programvara på arbetsstationen och en koppling till vårdsystemet. För implementation i vårdsystemet kontaktar vårdgivaren sin vårdsystemsleverantör.

On-line lösning ("lokal TGP")

TGP-tjänsten gör en slagning direkt i vårdsystemet vid förfrågan (on-line). Det ger möjlighet för vårdgivaren att själv införa och ansvara för lokala TGP-tjänster med eget regelverk för vilka patienter som ska vara tillgängliga.

Installera TGP

  • För en uthoppslösning behöver vårdgivaren kontakta vårdsystemsleverantören för att de ska utveckla funktionen samt göra en anmälan för anslutning till Tjänsteplattformen.

  • För en Lokal TGP eller TGP0, skickar vårdgivaren en anmälan om publicering i TGP samt en anmälan om anslutning till Tjänsteplattformen.

  • För en en manuell filöverföring mot TGP0 finns programvara samt installationsanvisning att hämta under dokument TGP i en zip-fil.

  • Funktionsbeskrivning, installationshänvisningar, programvaror finns under Dokument/TGP i en zip-fil.

Tillgänglig patient, TGP

Påbörja tidigt arbetet med Tillgänglig patient, TGP, som är en tjänst som gör det möjligt att begränsa åtkomst till patientinformation i sammanhållen journalföring, via Nationell patientöversikt, NPÖ.

Val av och hur vårdgivaren tekniskt ansluter TGP- tjänsten beror på hur de lokala vårdsystemet fungerar. Det är den lokala it-organisationen som vet vilken typ av anslutning som är aktuell för vårdgivarens projekt.

Testpatient för kontroll av TGP anslutning finns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358418852/Teknisk+information+om+anslutning