Semantisk vy

T2 - vård och omsorg är en referensarkitektur som framförallt fokuserar på transporten av data och hur parter som önskar samverka ska hitta varandra och hitta var det finns data som innehåller information av en viss typ. Hur datat struktureras i själva dataöverföringen berörs inte utan ska beskrivas av respektive tillämpning av de parter som avser samverka. Inom en informationsfederation kan gemensamma semantiska interoperabilitetsspecifikationer definieras och förvaltas av en central federationsoperatör.

Ett kostnadseffektivt ekosystem grundas till stor del på gemensamt överenskomna lösningar på problem. Det finns fördelar med koordination mellan federationsoperatörer avseende val av semantiska standarder för en given kontext. Området semantisk interoperabilitet skiljer sig inte i det avseendet. Val av gemensamt överenskomna och förvaltade semantiska standarder är en framgångsfaktor för upprättande av semantisk interoperabilitet.

För metodbeskrivningar för framtagande av semantiska interoperabilitetsspecifikationer samt rekommenderade standarder för detta refererar vi till VI-boken.