NY Visualisering av hur RefARKs principer hänger ihop

RefARK:s relation till övriga standarder

RefARK:s relation till IEC 30141

I IEC 30141 har IoT domänen brutits ner enligt nedan bild. Bilden används med tillstånd från SEK Svensk Elstandard.

När RefARK:s principer överlagras på denna bild kan sammstämmigheten lätt noteras. I bilden saknas IoT-1, IoT-2, IoT-3, IoT-5, IoT-8. Det betyder inte att dessa principer inte återfinns i standarden utan att de inte finns i den aktuella bilden.

RefARK:s relation till OASC

OASC MIM har nedan bild som nedbrytning av IoT domänen. Bilden är hämtad från Syncronicity.

När RefARK:s principer överlagras på denna bild kan sammstämmigheten lätt noteras. I bilden saknas IoT-1, IoT-8. Det betyder inte att dessa principer inte återfinns i OASC MIM utan att de inte finns i den aktuella bilden.

Förklarande bildmaterial

Principen IoT-9 ” IoT-systemet möjliggör styrning och orkestrering av händelsedrivna informationsflöden” ger förutsättningar för att hålla reda på alla pilar och noder. Där definieras flödet mellan beriknings och bearbetningsmoduler, lagring och tillgängliggörande, dvs hur information flödar mellan fysisk IoT-enhet och tillämpning.

 

IoT-7 i relation till övriga principer. IoT-6 till skillnad från IoT-2 och IoT-3 omfattar hela IoT-systemet, dess sensorer och tillämpningar.