NY Erfarenhetsbanken IoT

På denna sida hittar du erfarenheter från olika kommuner och regioner kring IoT frågor. Vid ytterligare frågor kring respektive erfarenhet är du välkommen att kontakta angiven kontaktperson.

Riktlinjer för hur dokumentation av erfarenheter bör ske

  1. Skapa en undersida för varje Erfarenhet som ska delas

  2. Ge varje undersida lämpliga “labels”, tex ”IoT sensorer”, ”IoT upphandling”, ”Iot målarkitektur”, etc.

  3. Informationen ska helst vara i confluence textform, möjligen med bilder i (bifogade pdf, docx eller excel kan gärna läggas in också). Detta eftersom vi vill ha sökbarhet.

    1. Confluence kan importera word, excel samt bädda in en pdf

    2. Lessons-Learned i uppdraget

  4. Använd om möjligt powerpoint mallen här för att beskriva hur din IoT-pipeline fungerar. Det gör det möjligt att jämföra olika sätt att lösa problem.

  5. Var saklig i dina erfarenheter och tänk på att du representerar din kommun/region. Var därför försiktig om du nämner företag eller varumärken.

  6. Ange alltid en kontaktperson, med namn, telefonnummer och epost.

Mall för strukturerad dokumentation av IoT-pipeline

Denna mall för strukturerad dokumentation kan användas för att beskriva IoT-pipelines, både här i erfarenhetsbanken, men även för att ge din egen organisation en bra bild av vad som händer och var i en IoT-pipeline.