NY Livbojar och Badvattentemperatur i Eskilstuna

Erfarenheter

Eskilstuna har implementerat IoT-lösning för livbojar och badvattentemperaturer i sin IoT-Plattform, ThingsBoard. Konnektivitet bygger på LoraWAN.

Livbojar

  • Använder Sensative (Strips MS+Comfort) med proximity alarm

  • Pga mellanrum mellan livboj och hållare ger sensorerna ofta falsklarm, tex när det blåser eller kommer smuts emellan.

  • Sensorerna sätts fast med ”super-klister” så de går sönder när de tas loss – vilket blir omöjliggör felsökning

  • LoraWAN täckningen hos sensorn har inte varit riktigt vad Eskilstuna har förväntat sig, det har varit stora skillnader mellan olika sensorer

  • Sensorerna har ofta behövt upptill tre gånger innan de tar emot en ny konfiguration. Detta har krävt en del manuellt arbete.

  • Dessa sensorer har inte kunnat förprovisioneras. Sensorn måste vara med i LoraWAN nätverket innan konfigurationer kan ändras.

Badvattentemperaturer

  • Badvattentemperatursensor: Sensing Labs (TOR_LAB_14NS)

  • Erfarenheterna av sensortypen är mycket bra.

  • Tyvärr har en del av sensorna stulits eller saboterats.

Kontaktinformation

Christoffer Alvarsson, Eskilstuna kommun, christoffer.alvarsson3@eskilstuna.se

Strukturerad dokumentation

Livbojar

 

Badvattentemperatur

 

Powerpoint presentation