NY Helsingborgs IoT - Flera implementationer

Jordfuktsimplementation i Helsinborg

 

Erfarenheter

Helsingborg har implementerat flera IoT-pipelines i sina IoT-plattformar, ThingsBoard och Yggio.

4 olika IoT-pipelines finns beskrivna nedan. Alla data är öppet tillgängliga via ThingsBoard.

Strukturerad information

 

Livbojar finns beskrivna i bilden. Följande IoT-pipelines finns implementerade som fungerar på precis samma sätt

  • Jordfuktsmätare (50 tal sensorer)

    • Mäter fukt på planterade träd, för att planera för bevattning.

    • Tittar på kombination med SMHI data över kommande nederbörd.

  • Temperatursensor för isbildnings-bedömning på broar (1 sensor).

    • Kombinerar med data från SMHI för att bedöma halk- och isbildningsrisk på bro, för förebyggande saltning.

  • Vägradar för översvämningar (1 sensor)

Kontaktinformation

Andreas Postl, Helsingborg, Andreas.Postl@helsingborg.se

Powerpoint presentation