Kodverksframtagning - Kv Nationella listningstyper

Inledning

På denna sida skapas en första utkast på ett nytt kodverk som sedan kan skickas på granskning.

Beskrivning & syfte med kodverket

Kodverk för nationellt överenskomna listningstyper för användning i informationsinteraktionen över regionsgränserna. Det synonyma begreppet Vårdval grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen om regions skyldighet att etablera och erbjuda vårdvalsystem.
Vårdval är den företeelse där invånare ges rättighet att i förväg välja utförare. Begreppet vårdval används synonymt med begreppet Listning i listningsdomänen (supportprocess:logistics:carelisting).

Förslag på nya koder + klartext + tillhörande beskrivning per kod/klartext

Om kodverket omfattar många koder kan detta med fördel läggas som bilaga nedan.

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet Nationella listningstyper 2021-06-10.xlsx - Nationella listningstyper 2021-06-10.xlsx

Jun 24, 2021 by Börjeson Lars

Skapad med mall:
Kodverksframtagning v. 1.0
Senast ändrad: 2020-02-03