Kodverksframtagning - Meddelandetyp 1.0

Inledning

 

Beskrivning & syfte med kodverket

Kodverket kommer nyttjas till att sätta typ på meddelanden vid kommunikation avseende synpunkts- och klagomålsärenden mellan 1177 och externa handläggningssystem.

 

Förslag på nya koder + klartext + tillhörande beskrivning per kod/klartext

Om kodverket omfattar många koder kan detta med fördel läggas som bilaga nedan.

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

Kod

Värde/klartext

Beskrivning

Delsvar

 

meddelande från handläggare till invånare (går ej att svara på)

Fråga

 

fråga från handläggare till invånare som ska besvaras

Svar

 

svar från invånare till handläggare

Avslut

 

information om att ärendet avslutas av handläggare

 

Vill man göra kodverket mer generellt kan fråga/svar beskrivas som helt enkelt ”fråga avseende ärende” eller ”svar avseende ärende”. Möjlig framtida vidareutveckling skulle kunna vara att tillåta frågor från invånaren till handläggaren och då slipper vi isf ändra kodverket.

 

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet kv meddelandetyp.xlsx

Mar 10, 2022 by Tobias Blomberg

PNG File image-20220311-153458.png

Mar 11, 2022 by Claudia Ehrentraut

Skapad med mall:
Kodverksframtagning v. 1.0
Senast ändrad: 2020-02-03