Beställ aggregerad tjänst

En aggregerande tjänst sammanställer data från alla källsystem i Sverige som stödjer en tjänstedomän, och där en individ har engagemang.

Den aggregerande tjänsten konsulterar engagemangsindex för information om vilka logiska adressater (till exempel journalsystem) som innehåller information om individer. Därefter anropar den aggregerande tjänsten dessa adressater för att hämta data. Data aggregeras enligt beskrivning i tjänstekontraktet och returneras.

Att stödja en tjänstedomän som har en aggregerande tjänst omfattar oftast även krav på att uppdatera engagemangsindex.

Beställningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten nedan till Ineras kundservice om du vill ansluta en aggregerande tjänst till Tjänsteplattformen.