NY Målarkitektur för Göteborgs IoT och CIP

Målarkitektur för IoT i Göteborgs Stad beslutad 2022-11-30. Omfattar IoT och CIP.

Kontaktperson: Mats Dahlberg, mats.dahlberg@intraservice.goteborg.se