Fliken Läs mer

 

Syfte

Syftet med sektionen "Läs mer" är att du har möjlighet att kunna lägga upp/presentera länkar som är relaterade till mottagningen eller mottagningens verksamhet. Sektionen presenterar både information som kommer från Kontaktkortsadmin och automatiska statiska länkar som styrs från regionala inställningar, se mer på https://inera.atlassian.net/l/c/eQBbG0bF

 

Riktlinjer Läs mer

Under Läs mer är det endast tillåtet att länka till material som bedöms vara relevanta i sammanhanget och av god kvalitet.

 

 

Gränssnittet

Allmänt

  • Skapade Läs-mer-inlägg visas default i hopfällt läge, klicka på neråt-pil för att veckla ut.

  • Alla fälten i dialogen är obligatoriska att fylla i

  • Ordningen i KKA styr i vilken ordning inläggen visas på kontaktkortet. Ordningen kan sorteras om antingen via drag-and-drop eller upp- respektive ner-pilar vid sidan av inlägget och därefter publicera.

  • När ändringarna publiceras uppdateras kontaktkorten inom några minuter.

Att skapa ett inlägg

För att skapa ett nytt inlägg klickar du på knappen nere till höger, då öppnas ett nytt formulär som får status Arbetskopia.

image-20240126-141001.png

 

Rubrik är obligatoriskt att ange.

URL

  • Viss validering av url-en sker; det görs en kontroll att det är en “riktigt” url, men inte att länken leder till en sida som svarar eller är godkänd.

Datum

  • Gäller from-datum är obligatorisk, aktuellt datum är satt som default.

  • Schemalagd publicering respektive avpublicering sker vid midnatt.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

 

Sortera inlägg

Checkbox “Sortera Läs mer i alfabetisk ordning” ej ifylld

Ordningen kan sorteras om antingen via drag-and-drop eller upp- respektive ner-pilar vid sidan av inlägget och därefter publiceras.

Ett nyskapat inlägg placeras sist i listan.

Checkbox “Sortera Läs mer i alfabetisk ordning” ifylld

Om checkboxen “Sortera Läs mer i alfabetisk ordning” markeras så sorteras alla Läs mer-inlägg för den enheten i alfabetisk ordning efter rubriken.

När ett nytt inlägg skapas sorteras det in i alfabetisk ordning när man börjat skriva in text i rubriken.

Åtgärden måste publiceras för att den ska slå igenom på kontaktkortet.

Om funktionen inaktiveras återgår ordningen till tidigare sortering.

 

Ta bort/avpublicera Läs mer-inlägg

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen för berört inlägg eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

 

Exempel

 

 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-01-31

Uppdaterat bilder (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-06-13

Lagt till funktion för att rensa arbetskopia, KKA_23.07

Anette Lindgren

2023-05-31

Ändringar slår igenom fortare för besökaren. https://inera.atlassian.net/browse/PWT-18682

Anette Lindgren

2023-05-24

Ny funktion “Sortera Läs mer i alfabetisk ordning”

Anette Lindgren