För dig som ska besöka någon

Besöksregler

Texten anger eventuella regler för besökande till inneliggande patienter. (Max antal tecken inklusive mellanslag är 128 stycken.
Exempel: På grund av allergirisken, tänk på att inte ta med blommor. 

Om mottagningen har viktiga förhållningsregler till patienten ska dessa fyllas i här under "Information till besökare". 

  • "Av hänsyn till allergiker uppskattar vi om du inte använder parfym vid besök hos oss".

  • "På grund av smittorisk har vi inga leksaker till barnen på denna avdelning".

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Besöksregler för anhöriga

hsaVisitingRules 

FRIVILLIGT ATTRIBUT 

 

Besökstider

Den tid då anhöriga/närstående kan komma på besök, till exempel på en vårdavdelning. Kan kompletteras med kommentar (max antal tecken inklusive mellanslag är 19)

Instruktion för hur öppettider och avvikande öppettider anges i HSA finns här: https://inera.atlassian.net/l/c/QhbKTMrL

 

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Besökstider för anhöriga

visitingHours

FRIVILLIGT ATTRIBUT

 

Version

Kommentar

 

Version

Kommentar

 

2024-04-16

Ändrat “dej” i rubriken till “dig”

Anette Lindgren

2023-02-23

Layout anpassad till kontaktkortens nya utseende. Inga ändringar i innehåll.

Anette Lindgren