Informationssida för tjänsterna inom 1177


Välkommen!

Det här är en samlingssida för tjänster inom 1177. Syftet med utrymmet är att samla dokumentation gällande 1177 e-tjänster för att hjälpa användarrepresentanter inom 1177 att lättare få tillgång till information.  

Sidorna kompletterar den information som finns på Inera.se samt på tjänsternas informationsytor. Informationen här vänder sig i första hand till regioner och leverantörer som söker information om tjänster inom 1177 eller på olika sätt vill ansluta egna system eller e-tjänster till 1177. 

 

 

 

Tjänsternas informationsytor

Dokumentation om respektive tjänst finns på följande sidor:

 

1177 inloggningsportal

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177. 1177 inloggningsportal består även av 1177 personalverktyg där vårdpersonal loggar in för att administrera e-tjänsterna, inklusive behörigheter, mottagningar, tjänster, övriga tjänster, uthoppstjänster, synpunkter och klagomål, ärenden, vårdpersonal och invånares information.

Läs mer om tjänsten:

1177 inkorg

Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

Läs mer om tjänsten:

1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.
Läs mer om tjänsten:

1177 listning

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.
Läs mer om tjänsten:

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. 
Läs mer om tjänsten:

1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177. Hälsodeklarationer och uppgifter till kvalitetsregister är några exempel på information som kan hämtas.
Läs mer om tjänsten:

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.
Läs mer om tjänsten:

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.
Läs mer om tjänsten:

1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling kan regionerna och privata vårdgivare med offentlig finansiering erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.
Läs mer om tjänsten:

1177 app

1177 finns som app för smarta telefoner och surfplattor. Syftet med appen är att förenkla för invånare att kunna logga in på 1177 för att göra vårdärenden. 
Läs mer om tjänsten:

1177 hitta vård

1177.se kan man söka och hitta kontaktuppgifter och information om vårdutbud hos mottagningar i hela landet. Alla vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar som har avtal med en region har en egen sida på 1177.se, där kontaktuppgifter, tjänster och öppettider visas. Innehållet som finns om mottagningen kommer framförallt från Katalogtjänst HSA, och administreras av mottagningarna själva.
Läs mer om tjänsten: