Låsa inloggning, Försegla Journal och Spärra Journal

Inom 1177 Vårdguiden kan man låsa en inloggning, Försegla sin Journal samt Spärra sin Journal.

Låser man en inloggning i 1177 Vårdguiden kan en invånare inte längre logga in. Det innebär att åtkomsten till Journalen och övriga e-tjänster försvinner. En låsning av en inloggning kan vara på invånarens initiativ eller på vårdens initiativ.

Det finns vissa e-tjänster som är kopplade till 1177 Vårdguidens e-tjänster, men ändå har en egen inloggning (exempelvis Läkemedelskollen som E-hälsomyndigheten ansvarar för) och då kan invånaren gå via de e-tjänsterna för att komma åt önskade uppgifter.

Om en invånare har tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster men endast vill låsa inloggningen till Journalen (eller begränsa tillgången till informationen i journalen för sig själv), kan denne själv försegla sin journal. Även vårdpersonal kan hjälpa till med att försegla hela invånarens journal eller försegla information från vissa enheter/mottagningar.

Invånare kan även begära att spärra sin journalinformation för andra vårdgivare eller för andra kliniker.

Nedan beskrivs de olika metoderna, samt vad de innebär för invånare.

Låsa en inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster

En låsning av en inloggning kan göras på egen begäran av invånaren om hen exempelvis inte längre vill bli kontaktad via e-tjänsterna, om invånaren inte vill använda sig av e-legitimation (tidigare gick det att logga in med lösenord och sms), eller om invånaren inte vill eller inte kan ha tillgång till sin hälso-och sjukvårdsinformation.

Information om tillvägagångssätt finns på 1177 .se: https://www.1177.se/fragor--svar/e-tjanster/hur-laser-jag-min-inloggning-till-e-tjansterna/  

Regionerna kan själva låsa en invånares inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om en invånares inloggning blir låst går det inte att logga in. Om invånaren är under 13 år fungerar inte heller ombudsfunktionen, barnet försvinner då från vårdnadshavarens startsida och vårdnadshavaren kan inte lägga till barnet igen. 

Här finns manual för hur man låser en invånares inloggning: Manual-låsa en invånares inloggning.docx

Om en invånare hör av sig till supporten med frågor om varför personen inte kan logga in ges följande standardsvar till invånaren: Vår felsökning visade inga tekniska problem med inloggningen. För vidarehantering av ärendet hänvisar vi dig vänligen till din vårdmottagning.

Försegling och Spärr i Journalen

Försegla Journalen på invånarens initiativ

Invånare kan försegla sin journal, det vill säga dölja informationen i journalen för sig själv. Detta görs inne i tjänsten Journalen. En invånare kan även kontakta vården för hjälp att försegla sitt konto i Journalen.

Förseglar man sin Journal kan invånaren inte längre logga in i Journalen då kontot är låst. I dessa fall visas nedan bild om man försöker att använda tjänsten Journalen.

Man ska komma ihåg att det endast är vården som kan låsa upp kontot.

Försegla journalen på vårdens initiativ

Om vården initierar en försegling är det av anledningen att åtkomsten bedöms kunna orsaka men för patienten, vårdpersonal eller tredje person.

Förseglingen kan göras på hela Journalen, eller för en specifik vårdenhet. Mer information finns att läsa i manualen som finns i Journalen Admin.

Spärr i Journalen

Invånare kan spärra sin Journal, det vill säga göra så att uppgifterna i Journalen inte visas för andra vårdgivare eller för andra vårdenheter. Om en invånare vill spärra sina journaluppgifter ska hen kontakta den vårdgivare/mottagning där hen har fått eller får sin behandling.

En Journal kan spärras så att andra vårdgivare (yttre spärr) eller vårdenheter (inre spärr) inte kan ta del av journalinformation via exempelvis NPÖ (Sammanhållen journalföring).

Läs mer: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/.