Användarforum

Många av tjänsterna inom 1177 erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta. Syftet med användarforum är att främja användningen av tjänsterna och lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Användarforumen är öppna forum så att alla som ser det som relevant kan delta. Forumen genomförs främst via Teams för att ge många möjlighet att delta. Om du är intresserad av att delta på ett Användarforum kan du hitta mer information om datum för respektive möte https://www.inera.se/om-inera/expertgrupper/anvandarforum/ ett anmälningsformulär: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2981

Nedan når du tjänsternas respektive sida innehållande information om Användarforum: