Användarforum Rehabstöd och Intygsstatistik

Inera erbjuder ett gemensamt användarforum för Rehabstöd och Intygsstatistik. Syftet med användarforum är att främja användningen av tjänsterna och lyfta frågor och dela information och erfarenheter. Forumet vänder sig först och främst till processledare och regionala samordnare för Rehabkoordinatorer.

Användarforum genomförs främst digitalt via Teams och möteskallelse skickas ut till de representanter för respektive region som anmält intresse för att delta i mötet.

Om du är intresserad av att delta i användarforum anmäler du dig via formulär på Inera.se https://www.inera.se/om-inera/expertgrupper/anvandarforum/.

 

Minnesanteckningar