v2.0 Del 1 - Börja här

 

Välkommen till Börja här!

Innan du börjar bygga ditt stöd- och behandlingsprogram, se till att du har rätt förutsättningar och kunskap. De insikter du hittar här i Del 1 baseras på erfarenheter från olika regioner, verksamheter och personer som har genomfört resan; där de både lyckats och misslyckats - där de oavsett fått med sig ovärderliga erfarenheter.

Innan ni dyker in i att skapa innehåll för Stöd och behandling, finns det viktiga förberedelser att göra. Använd detta avsnitt som en checklista för att säkerställa att allt är redo. Med rätt förberedelser och kunskap kan ni undvika onödiga hinder och bakslag.

Viktiga delar att se över:

·       Ett tjänsteavtal för tjänsten 1177 stöd och behandling.

·       En etablerad förvaltningsorganisation.

·       Säkerhet att er tillämpning följer riktlinjerna för 1177 stöd och behandlings avsedda användning.

·       Tillräckliga resurser och kompetens för att skapa egna program.

En stark grund är nyckeln till framgång. Efter detta avsnitt kommer ni att ha en klar bild av eventuella ytterligare förberedelser. Ni kommer att förstå vad det innebär att skapa, äga och hantera ett behandlings- eller stödprogram. Ni kommer också att uppskatta vikten av att planera för programmets långsiktiga förvaltning och implementering i verksamheten.

 

Innehållsförteckning Del 1 - Börja här

Innehållsförteckning Del 1 - Börja här

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

10.

11.

12.

13.

14.

 


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan