Beskrivning av källor och importscheman HJV3

Den insamlade informationen förpackas och levereras av HJV Stödtjänst via api-er till f n två tjänster på PWT-plattformen:

 

 

Översikt

Nedan visas en bild över vilka datamängder som visas på kontaktkorten, deras källor samt tider då importerna startar.

Blåmarkerade tjänster förvaltas av Inera AB.

Importschema HJV

 • Kl. 10:00 Vaccinera  (<1 min)

 • Kl. 11:00 e-tjänsterna (<10 min)

 • Kl. 11:30 HSA (<10 min)

 • Kl. 14:00 Vaccinera (<1 min)

 • Kl. 15:00 e-tjänsterna (<10 min)

 • Kl. 15:30 HSA (<10 min)

 • Kl. 22:30 HSA (<10 min)

 • Kl. 23:00 e-tjänsterna, Utbud-SLL, vaccinera och KKA (<10 min)

 • Kl. 01:00 Väntetider, Kvalitetsindikatorer och Listningsinformation

Filen som importeras från HSA börjar skapas 1,5 timmar tidigare, d v s kl. 10, 14 resp. 21, och innehåller då uppgifterna i HSA fram till det klockslaget.

Importerna körs varje dag, inkl. helger.

Tidsangivelsen avser hur lång tid importen normalt tar att köra. Ev. ändringar ska slå igenom på kontaktkorten inom några minuter.

Notifieringar

Utöver de schemalagda importerna så finns även stöd för notifieringar till HJV från HSA och KKA.

Vid notifiering från någon av dessa källor ska ändringen slå igenom på kontaktkorten inom några minuter.

HSA

Vilka fält som notifieras konfigureras i HSA, enligt principen:

 • hsaDestinationIndicator är 03 eller 04

 • alla de fält i HSA som HJV använder ska trigga en notifiering när innehållet ändras

 

KKA

Notifierar till HJV när ny information publiceras.

Importschema KKA

KKA hämtar enheter från HSA 3 ggr/dygn; kl. 11:30 , kl. 15:30 och 23:30. Efter denna hämtning kan “nya HSA-enheter” administreras även i KKA.

 

Beskrivning av källor

Katalogtjänst HSA

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Informationen i HSA används av många tjänster och konsumenter, bl a för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system. 

Hitta vård är ansluten till HSA vilken även är den primära källan för allt innehåll på Hitta vård. 

Import sker tre gånger per dygn, “full-import” varje gång, se tider ovan. Uppdatering av enskild enhet sker efter notifiering.

Läs mer om: https://www.inera.se/hsa

1177 e-tjänster

Information om E-tjänster hämtas över NTjP där tjänstekontraktet “GetAvailableEServices”, som ligger inom domänen “eservicesupply:eoffering“, används. (länk till dokumentation).

Uppdatering av data görs tre ggr/dygn, samma tider som HSA-importen.

 

Signe; Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Vi hämtar resultat från enkäten Skulle du rekommendera hälso-/vårdcentralen till någon i din situation?

Läs mer om: https://patientenkat.se/nationellpatientenkat.44334.html

Väntetider i vården

Webbplatsen visar statistik över väntetider och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. SKR sammanställer statistiken, utifrån det data som regionerna rapporterar. Vi hämtar indikatorer för väntetider för medicinsk bedömning inom tre dagar för alla yrkeskategorier.

Hämtning görs via tjänstekontraktet GetQualityIndicators

Läs mer om: https://skr.se/vantetiderivarden.46246.html

Listningstjänsten

Tillhandahåller information om ifall listning är möjligt per enhet och ifall det finns kö för listning på enheten. Data hämtas per region där tjänsten ger samtliga enheter där listning är möjlig inom regionen.

Utbud/NTjP

Det nationella tjänstekontraktet GetHealthcareOfferings (Utbudstjänsten) tillhandahåller information om utbud (typer av vård) inom Region Stockholm.

Uppdatering av data görs en ggr/dygn, vid full-importen nattetid.

Läs mer om: Tjänstedomänen vårdochomsorgsutbud

Läs mer om:

Väntetider (Skåne)

Källan innehåller prognostiserade väntetider för vissa behandlingar inom psykvården. Hämtning görs via tjänstekontraktet GetQualityIndicators en gång per dygn.

Vaccinera (Region Stockholm)

Vaccinera tillhandahåller data kring vilka vacciner som enheter inom Region Stockholm erbjuder. HJV importerar vilka tider som enheterna erbjuder vaccination.

Import sker tre gånger per dygn; full-import nattetid, kl. 10:00 och 14:00. Uppdatering av enskild enhet sker efter notifiering.

Kontaktkortsadmin, KKA

Kontaktkortsadmin är Hitta vårds eget administrationsgränssnitt för viss administration av innehåll på kontaktkorten. De regioner/landsting som är anslutna till Kontaktkortsadmin kan via detta verktyg administrera innehåll utöver den information som hämtas från HSA-katalogen. Exempelvis kan innehåll i sektionen VÅRA E-TJÄNSTER, AKTUELLT, DET HÄR KAN DU FÅ HJÄLP MED m fl. administreras.

Import av nya enheter görs tre ggr/dygn. Befintliga enheter uppdateras med KKA-information via notifiering.

Läs mer om KKA:

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

Datum

Ändring

Utfört av

2024-06-18

 • Städat bort GUPS

 • Lagt till info om nya källor:

  • Väntetider Skåne (PWT-20330)

  • Kvalitetsindikatorer (K2IVT-126)

  • Listningstjänsten (K2IVT-134)

Anette Lindgren

2024-01-18

“Vårt Utbud” i KKA byter namn till “Det här kan du få hjälp med”

Anette Lindgren

2023-09-11

Lagt till ny källa “Väntetider” för region Skåne

Anette Lindgren

2023-08-15

Bytt bild och uppdaterat tider för importerna

Anette

2023-05-31

Ändringar slår igenom fortare för besökaren.

Anette Lindgren

2023-04-24

Anpassat importtiderna för HJV så att HSA-filerna hinner bli klara

Anette