När visas mina uppdateringar på kontaktkorten?

 

HJV Stödtjänst/databas

 HSA skickar notifieringar på enheter och funktioner som har hsaDestinationIndicator 03 eller 04. Principen är att alla fält som används av HJV ska trigga en notifiering.

 

KKA

  • För att ta in och visa helt nya enheter krävs en import via HSA Fileservice, körs enligt schema 3 ggr/dygn, se sid https://inera.atlassian.net/l/cp/0Cd2rovx. Enheten blir synlig och redigerbar genast efter import. Det finns ingen notifieringsfunktion mellan HSA och KKA

  • Ändringar i KKA notifieras till HJV, som i sin tur uppdaterar och därefter notifierar PWT att en ändring skett.

 

Övriga källor

Om informationen från övriga källor uppdateras i HJV i samband med den schemalagda importen så notifierar HJV detta till PWT, se mer nedan.


PWT

Ändringar i HJV notifieras till pwt som i sin tur tömmer cachen för det kontaktkortet.

Kontaktkorten måste vara indexerade i PWT för att sökfunktionen ska fungera. Indexering sker efter notifiering från HJV och ett schemalagt jobb som körs i Epi en gång per dygn, kl. 23:00.