Sök: träfflista och kartan

Sök-knappen - att utföra en sökning

När användaren utför en sökning genom att trycka på Sök-knappen sker det i bakgrunden först en analys av innehållet i sökfältet för "Val av mottagning", "Vilken mottagning söker du?”. Koder från till exempel HSA-katalogen (nationellt) identifieras och fritext tolkas. Efter att denna analys är klar utför systemet en sökning.

Paginering och visa fler

Om användarens sökning resulteras i fler träffar än vad som är möjligt att visa på sidan åt gången så döljs övriga träffar bakom en paginering, "Visa X till"Karta med träffar

Efter att sökning har utförts visas samtliga träffar på en karta. Kartvyn är synlig som standard för större skärmar, men döljs bakom en knapp på mindre skärmar. Användaren kan enkelt zooma in och ut sig på kartan genom att klicka på + (plus) respektive - (minus) knappen som finns i kartan samt att man kan maximera kartbilden genom att klicka på "Större karta". Användaren kan även klicka på en kartnål för att öppna ett mindre popup-fönster med summerad information om mottagningen. Klickar man på enhetens namn kommer man direkt till mottagningens kontaktkort och kan läsa mer där om mottagningen och vad den erbjuder invånaren.Sök i nytt område

Användaren har även möjlighet att kunna göra om sin sökning med hjälp av kartan. Om användaren byter position i kartan genom att ändra zoom-läge eller panorera bilden kan man göra en ny sökning utifrån det område som är synligt på kartan. Efter att kartan har manipulerats om blir en knapp i nedre delen i mitten av kartan synlig; "Sök i nytt område". Om användaren trycker på knappen görs en ny sökning där resultatet är avgränsat till det område som för närvarande är synligt på kartan.  

Eventuellt valda filter ligger kvar, men sökrutan för plats töms, eftersom träfflistan nu baseras på ett helt nytt område.

Frågor och svar om kartan

Varför är det inte ”mouse-over” funktion på kartnålarna i kartan?
På kartan skulle det bli väldigt rörigt på platser där det är väldigt många kartnålar inom samma område. Det skulle få bra effekt på platser där det är få träffar inom ett område, men eftersom vi måste ha en funktion som fungerar i alla lägen så har vi valt att inte ha den mouse-over på våra kartnålar.

Siffran i klustret över mottagningar på en viss plats överensstämmer inte med antalet markörer som visas
Detta beror på att flera av mottagningarna ligger på samma fysiska adress eller samma koordinater (dock har de olika HSA-id:n).

 

Sortering av sökresultat

Användaren har möjlighet att sortera sökresultatet baserat på olika fält. Vilka fält som går att sortera efter beror på hur sökningen utformades. I de fall när enbart ett sorteringsalternativ finns tillgängligt är det inte möjligt för användaren att ändra sorteringsordning. I dessa fall döljs även de grafiska kontrollerna i gränssnittet för användaren.

Sorteringsvalet Relevans har olika innebörd beroende på sökscenario.

 • Vid en geografisk sökning, innebär att sorteringen på Relevans, att sorteringen görs på avstånd från den geografiska platsens mittpunkt.

 • Vid sortering på Avstånd sker ordningen på samma sätt fast att sorteringen inte sker från användarens position utan från det sökta områdets geografiska punkt.

 • Om sökningen inte är geografisk samt innehåller en fritextterm, innebär sorteringsvalet Relevans istället att sökresultatet sorteras efter fritextsökningens ranking.

 

Lista med resultat

Resultatvyn visar de högst rankade träffarna överst. Resultatvyn innehåller även en paginering som kan användas för att visa lägre rankade träffar på mottagningar. Utöver detta presenterar resultatvyn information om:

 • enheten har e-tjänster

 • Vaccinationer (Säsongsinfluensa inom Region Stockholm)

 • Vaccination mot Covid-19 (om Covid-19-kampanjen är aktiverad för regionen)

 • Vårdval Skåne, och

 • möjlighet att lista sig.

Det finns en direktlänk till kartan som gör att kartan zoomar in till mottagningens geografiska position om användaren klickar på Visa på karta.

 

Information om vaccinationer

Information om influensavaccination visas på de mottagningar i Region Stockholm som under vaccinationsperiod vaccinerar patienter i riskgrupper. I andra regioner finns möjlighet att via Kontaktkortsadmin lägga in denna information under sektionen "Aktuellt". 

Distansenheter

Distansenhet visas i träfflistan tillsammans med övriga mottagningar, men innehållet är anpassat. 

Detta visas

 • Mottagningens namn (klickbar rubrik)

 • Telefonnummer, om sådant finns angivet. Annars är det vara tomt.

 • Punktlistan med utbud om det finns, tex E-tjänster. Annars är ytan vara tom.

Detta döljs även om det finns inmatade värden:

 • Länk till karta

Karta

 • Distansenheter visas inte med markör på kartan (även om de finns i träfflistan under)

 

Noll träffar

Vid en sökning som ger noll träffar, visas ett meddelande upp för användaren. Markeringen i röd text ska motsvara den utförda sökningen. Sökmotorn vill därmed ge användaren tips på hur användaren kan förbättra sin sökning. 

Vid vissa typer av sökningar finns logik framtagen för att undvika scenariot där användaren får noll träffar. Logiken har utformats i syfte att i möjlig mån visa träffar som egentligen inte faller inom det angivna sökkriteriet, men ändå anses som relevanta av systemet. Denna logik finns utvecklad för scenariot när användaren söker på ett geografiskt område från Google. Mer om detta finns att läsa under rubriken Sökning på område från Google. Av tekniska skäl är denna funktionalitet inte tillgänglig för sökningar som utförs på ett geografiskt områden från HSA (i praktiken sökningar på en kommun). 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

Datum

Ändring

Utfört av

2024-06-18

Redigerat avsnittet under rubriken “Lista med resultat”.

Lagt till information om möjlighet att lista sig visas i träfflistan

Anette Lindgren