NY Exempel på hur RefARK kan användas

Resonemang kring olika scenarion

En beställare kommer behöva värdera de olika principerna på olika sätt. Nedan finns två exempel på hur detta skulle kunna göras. Notera att exempeln är helt fiktiva och bör ej användas obearbetade.

Utvärdering av befintlig IoT lösning

Exempel på hur en beställare skulle kunna använda principer för utvärdering av egen lösning. En GAP Analys kan göras med kartläggning av nuläge, kravbilden per princip som börläge och förslag till åtgärder.