PEST-analys

PEST, eller PESTLE, är ett ramverk[1] som används för att analysera externa faktorer som kan påverka en verksamhet. Ramverket består i grunden av Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska faktorer, men kan även utökas med Legala och Miljö (Environment)-faktorer om dessa är relevanta.

De olika PEST-faktorerna som identifieras kan dokumenteras med elementtypen Begränsning i arkitekturen. Detta möjliggör att i senare skede koppla faktorerna till andra arkitekturelement för att tala om var i verksamheten dom har påverkan.

Använd gärna ett typ-attribut för att tala om ifall elementen är en Politisk, Ekonomisk, Social eller Teknisk begränsning.

En PEST analys kan också med fördel kombineras med en /wiki/spaces/AIA/pages/3110219, där PEST-faktorerna representerar hot.


[1] http://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/

Hitta på sidan

Publiceringsstatus2018-12-28/10
GranskningsstatusAG
TillämpningsnivåFrivillig
ArkitekturområdeStruktur
ArkitekturramverketMetoder
Koordinator
Deltagare


Senast ändrad