UX-ramverk Inera

senast Uppdaterad 2020-12

Om UX-ramverket

UX-ramverket är en förändring som Inera infört internt för att effektivisera utvecklingsarbetet och samtidigt öka kvaliteten leveranserna. Det skapar nytta både för invånare och internt på Inera.

UX-ramverket samlar kunskap och återanvändbara saker så att de som jobbar med UX kan lägga tiden på att skapa smarta lösningar och inte uppfinna hjulet om och om igen. Genom att använda UX-ramverket utvecklar Inera alltid tjänster enligt bästa praxis för användbarhet och tillgänglighet.

 

 

Nyttor som värderats i pengar

Frigjord tid för front-end utvecklare. Med hjälp av UX-ramverket är grunden i front-end arbetet redan färdig när utvecklingsprojektet börjar, och front-end utvecklar har ett redan väl etablerat samarbete. Därmed frigörs tid som annars hade behövts för front-end utveckling. Den frigjorda tiden kan exempelvis användas till mer och bättre front-end utveckling som ger mer användarvänliga tjänster.

Frigjord tid för UX. Med hjälp av UX-ramverket är grunden i UX-arbete redan färdig när utvecklingsprojektet börjar, och UX:are på Inera har redan ett väl etablerat samarbete. Därmed frigörs tid som innan UX-ramverket behövdes för UX-arbete. Den frigjorda tiden kan exempelvis användas till mer och bättre UX som ger mer användarvänliga tjänster.

Frigjord tid för utvecklare som åtgärdar användbarhetsproblem i efterhand. UX-ramverket säkerställer att de tjänster som utvecklas har hög användbarhet, vilket innebär att Ineras kostnader för att åtgärda användbarhetsproblem i efterhand minskar. Ofta brukar man säga att det tar en timme att åtgärda ett användarhetsproblem på pappret, 10 timmar att åtgärda det i prototyp, och 100 timmar att åtgärda det i utveckling - så desto tidigare det kan undvikas, desto bättre.

Frigjord tid för Ineras kundtjänst.

 

Frigjord tid för invånare genom ökad användbarhet

 

Nyttor som inte värderats i pengar

Användare med funktionsnedsättningar får mer energi och kan göra mer själva.

Inera ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Bättre arbetsmiljö på Inera.

 

Kostnader

Följande kostnader har räknats med i nyttokalkylen:

 • Utveckling av UX-ramverket i fas 1, 2 och 3 (2020-2021)

 • Förvaltning av UX-ramverket (2022 - 2025)

 

 

Nyttokalkylen från invånarens perspektiv (ett exempel)

Den yttersta nyttan med UX-ramverket är att Inera utvecklar tjänster med mycket högre användbarhet till samma kostnad som tidigare, så att användarna - invånare, patienter, personal - får en bättre upplevelse och mer tid över till annat.

För invånaren innebär UX-ramverket att tjänster med högre användbarhet.

I det här exemplet har vi uppskattat nyttan från en användbarhetsförbättring i form av att Inera minskar antalet klick som invånaren behöver göra för att logga in på 1177.se.

Det förväntas frigöra cirka 389 000 timmar per år, och när en timme värderas till 70 kr per timme för invånaren blir nyttan cirka 27 000 000 per år. Invånaren själv betalar ingenting, därför syns inga kostnader här.

Exempel på nyttan från invånarens perspektiv.

 

Nyttokalkylen från Ineras perspektiv

Förutom att UX-ramverket innebär att Inera utvecklar enligt bästa praxis, bidrar det till nyttan genom att effektivisera utvecklingsarbetet. Dels effektiviserar det arbetet med UX och front-end utveckling så att det finns mer tid över till att göra bättre tjänster, till samma kostnad. Och dels bidrar det till att minska den tid som Inera behöver lägga på att åtgärda användbarhetsproblem i efterhand, genom att rätta buggar och ge användarsupport. Den frigjorda tiden kan exempelvis användas till att göra bättre tjänster.

UX-ramverket förväntas frigöra cirka 28 000 utvecklingstimmar per år samt minska ärendena till Ineras kundtjänst. De nyttorna värderas till cirka
25 000 000 kr per år från 2022. Detta överstiger kostnaden, som ligger på
1 930 000 per år, många gånger om.

 • Frigjord tid för front-end utveckling

 • Frigjord tid för UX

 • Frigjord tid för utvecklare som åtgärdar användbarhetsproblem i efterhand

 • Frigjord tid för Ineras kundtjänst

Nyttan och kostnaderna från Ineras perspektiv.

Hur kan vi följa upp nyttorna?

Nyttorna i kalkylen har värderats i pengar för att ge en uppfattning om hur stora de är. Men de ska inte hämtas hem i pengar utan i andra former. Därför gäller det att mäta rätt saker när vi följer upp nyttan från UX-ramverket. Här är några exempel på vad som kan mätas för att se om nyttorna uppstår:

 • Användbarheten i Ineras tjänster.

 • Hur nöjda invånarna är med Ineras tjänster.

 • Tillgängligheten i Ineras tjänster.

 • Antal ärenden till kundtjänst om användbarhetsproblem.

 • Antal timmar som Ineras utvecklare behöver lägga på att åtgärda användbarhetsproblem i efterhand.


Hela kalkylen

Nyttokalkylen:

Effektkedja