1177 e-tjänster - Information

Här presenteras information från den nationella förvaltningen för 1177:s e-tjänster. Sidan uppdateras utefter förvaltningens behov att kommunicera ut information. Samtliga informationspunkter datumstämplas med det datum då punkten skapades eller eventuellt redigerades. 

Information om patch

Jul 4, 2024

Idag genomfördes en patch gällande en korrigering i vår notifieringstjänst för sms-aviseringar. Det som föranleder patchen är att felaktigt formaterade mobilnummer i PU kommit in till aviseringstjänsten. Detta beror i sin tur på att PU-tjänsten uppdaterats med felaktiga kontaktuppgifter från regionala verksamhetssystem. Det är bara invånare i regioner som har sina verksamhetssystem anslutna för uppdatering till PU som kan ha blivit drabbade av uteblivna aviseringar.

Nytt datum för release 24.04

Jun 12, 2024

Release 24.04 är nu planerad till måndag den 17 juni, mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Release 24.04 är framflyttad

Jun 10, 2024

Release 24.04 är som var planerad till tisdag den 11 juni är framflyttad på grund av resursbrist hos vår driftleverantör, vi återkommer med ett nytt datum så snart datum är beslutat.


Information om release 24.04

2024-05-28

Release 24.04 genomförs tisdag den 11 juni mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Information om nya inkorgen

2024-05-14

Nya inkorgen släpps ut i produktion den 14 maj. Efter att ha stabiliserat releasen, regionerna har fått testa funktionen i acceptanstestmiljön i ett par veckor extra och Inera har rättat upp utstående förbättringsförslag, så släpper Inera nu på den nya funktionaliteten.

Information om release 24.03

2024-04-10 uppdateraD

På grund av problem med att visa vissa meddelanden i nya inkorgen på äldre mobiltelefoner - samt att få webbuppläsare att läsa vissa meddelanden på ett korrekt sätt - avvaktar Inera några veckor med att släppa den nya inkorgen för invånare. Denna extra testtid kommer vi även testa format på produktionslika meddelanden från regionerna. När den extra testperioden är över kommer vi koppla på den nya inkorgen utan nertid. Innan swichen från gamla till nya inkorgen sker, kommer Inera att kommunicera ut ändringen till regionerna. 

Release 24.03 genomförs tisdag den 23 april mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Flytt av 1177 e-tjänsters dokumentation samt ny struktur på manual

Mar 13, 2024

Som vi informerade om på förra användarforum kommer vi att flytta 1177 e-tjänsternas dokumentation från nuvarande två informationsytor, till fem nya informationsytor. Syftet är att vi ska ha samma struktur för alla Ineras tjänster vilket gör det lättare att hitta informationen.

Nuvarande 1177 e-tjänster - Confluence (atlassian.net) och Personalverktyget 1177 e-tjänster - Confluence (atlassian.net) kommer att bli 5 nya sidor:

De gamla sidorna kommer att finnas kvar fram till 15 maj. Från och med nästa release den 19 mars kommer länken från personalverktyget att uppdateras till att gå mot den nya manualen. Från den 19 mars kommer det också stå på alla gamla sidor att informationen har flyttats och vilken som är den nya länken. Vi vill uppmana er att från och med nu uppdatera eventuella länkar som går till de gamla sidorna till att gå mot de nya sidorna istället.

nya informationssidor för e-tjänster.png
Bilden beskriver hur de nuvarande sidorna flyttas till 5 nya sidor

I och med att Manualen för Personalverktyget flyttas till en ny sida Öppen info: 1177 inloggningsportal - Confluence (atlassian.net) har vi uppdaterat och omstrukturerat manualen utifrån funktioner i Personalverktyget. Tidigare struktur var utifrån roller.

Det går fortfarande att hitta vilka funktioner som olika roller har tillgång till i menyn "Roller och behörigheter". Och rubriken för varje funktion är markerad i parentes med vilka roller som har tillgång till den funktionen.

ny struktur 2.PNG
Bilden visar hur nya manualen är uppbyggd utifrån funktioner för regional administratör

Information om release 24.02

Mar 8, 2024

Release 24.02 genomförs tisdag den 19 mars mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Information om patch 24.01.01

Feb 29, 2024

Patch 24.01.01 genomförs tisdag den 5 mars utan nedtid av tjänsten. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i patch releasen:


Driftstörning 1177 e-tjänster
2024-02-14
Just nu kan det vara problem att logga in på 1177, både för invånare på 1177.se samt för personal på personal.1177.se. Felsökning pågår, vänligen testa igen vid senare tillfälle. 


Release 24.01 är framflyttad till tisdag den 20 februari uppdateraD

Feb 12, 2024

Release 24.01 är som var planerad till tisdag den 13 februari är framflyttad. Nytt datum är tisdag den 20 februari.


DocBook-validering i AT

2024-02-05

vi har tidigare informerat om att DocBook-validering i AT ska slås på igen. Det är nu gjort. Vi har även uppdaterat sidan med DocBook-exempel och delat upp i exempel per komponent, se: .


Information om release 24.01

2024-01-30

Release 24.01 genomförs tisdag den 13 februari mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Socialstyrelsens nya föreskrifter om listningstjänst för vårdval

Jan 17, 2024

Vi har gjort ett inlägg om Socialstyrelsens nya föreskrifter om listningstjänst för vårdval i kanalen Behov och krav - Förvaltningens frågor på Teams.


Information om release 23.06

Nov 21, 2023 uppdateraD

Release 23.06 genomförs tisdag den 5 december mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

.

Mottagningsväljaren för Förnya recept

Vi fick ett problem med mottagningsväljaren för Förnya recept under releasen den 5 december. Vi har en förhoppning att kunna visa mottagningsväljaren med länk från startsidan inom kort. Vi återkommer när vi har ett nytt datum.


Information om genomförd patch för ärendehanteringen i 1177

Nov 1, 2023

Onsdagen den 1 november genomfördes en patch för ärendehanteringen i 1177. Patchen innebar att vi tog bort knappen SKICKA TILL FLER INVÅNARE i bekräftelsesteget när ärendehanterare har skickat ärende till invånare. Anledningen till att vi valt att ta bort knappen är att vi fått in rapporter angående att den ställt till problem för en del verksamheter.


Driftstörning 1177 e-tjänster
2023-11-01
Just nu kan det vara problem att använda uthopstjänster tex egen provhantering.


Avveckling av inkorgens koppling till Engagemangsindex

Oct 30, 2023

Som vi informerade om på användarforum så planerar vi att avveckla inkorgens koppling till Engagemangsindex årsskiftet 2023/2024. Om ni har system som har kvar denna koppling och vill fortsätta skicka inkorgsmeddelanden, behöver ni gå över till AddMessage. Alla regioner som har system som har kvar denna koppling har blivit informerade.


Borttag av länk till Covidbevis under Övriga tjänster

Oct 19, 2023

Vi har idag den 19 oktober tagit bort länken, till E-hälsomyndighetens tjänst, Covidbevis som ligger under Övriga tjänster. Detta är gjort i och med att covidbevis inte längre utfärdas. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023. Läs mer hos E-hälsomyndigheten.


Information om release 23.05

Oct 3, 2023

Release 23.05 genomförs tisdag den 17 oktober mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Påminnelse om ny rutin för beställning av 1177 tidbokning

Oct 3, 2023

Tjänsten 1177 tidbokning kommer från och den 3/10 att kunna beställas via Kundportalen. Det gäller beställningar av nya system. Rutinen för att kompletta ytterligare mottagningar till redan anslutna system förändras inte.
Tjänsten får i och med detta ett nytt namn för beställning i Kundportalen och en egen sida som finns här: 1177 tidbokning - Inera. Namnet är 1177 tidbokning och det ersätter alla tidigare varianter så som ”webbtidbok” osv. Obs! Namnet 1177 tidbokning är ett internt namn, det innebär ingen förändring i invånarnas gränssnitt.
Detta innebär också att en kostnad kommer att tas ut för beställning via Kundportalen. Kostnaden innebär 13 500 kr för uppstart och 25 000 kr för kvalitetssäkring. En anslutning av nytt system till alla tjänstekontrakt inom 1177 tidbokning kostar alltså 38 500 kr.


Information om text-editorn i personalverktyget

Oct 3, 2023

I senaste releasen behövde vi uppgradera version av CK editorn. Detta eftersom äldre versioner inte stödjs längre och kan innehålla säkerhetsbrister. CK editor är den text editor som bland annat används för att editera standardsvar.

Vi har nu insett att denna versionen av CK editorn hanterar text annorlunda, bland annat att den skapar riktiga paragrafer istället för DIVar. Den gör även radbrytningar på ett korrekt sätt, dvs Enter gör ett nytt stycke och Shift+Enter skapar en radbrytning. Det sätt den gamla CK editorn formaterade text är inte korrekt enligt VWCAG (standard för tillgänglighet) och vi skulle få nedslag från DIGG om de granskade våra standardsvar och texter.

Tyvärr gör detta att standardsvar och informationstexter inte ser ut som de tidigare har designats då det kan bli större mellanrum för radbrytningar. Även möjligheten att dra ut Editor-fönstret till större storlek har försvunnit.

Vi har nu gjort en patch för att förbättra editeringsmöjligheter och CK editor har nu ett större standardfönster. Det går nu också att använda bullet-listor i CK editorn. Det som syns i CK editorn är nu också det som invånaren ser i form av rubriker och textstorlekar. Att radbrytningarna nu beter sig annorlunda är tyvärr inget vi kan ändra på för då kommer vi aldrig att kunna presentera tillgängliga texter till invånaren. Här behöver man manuellt gå in och uppdatera standardsvaren på de ställen man inte tycker det ser bra ut.

Vi har också lagt upp en instruktion av editorn i manualerna då vi ser att vårdpersonal har svårt att skriva tillgänglig text: . I de exempel vi har tagit del av förekommer det radbrytningar mitt i meningar, fetstil istället för rubriker, mellanslag för att placera text som endast ser bra ut i desktop etc.

Det kommer också fler förbättringar för standardsvar i kommande releaser, till exempel att det ska gå att trycka ut CK editorn i helskärm samt att vi utreder fler möjligheter till förhandsgranskning av texterna.

Information om release 23.04

Aug 23, 2023

Release 23.04 genomförs tisdag den 5 september mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Information om servicefönster den 22 augusti

Aug 21, 2023 uppdaterad med ny sluttid

Tisdag den 22 augusti kl. 19.00 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Servicefönstret är en databasuppdatering för ökad säkerhet och resiliens i tjänsten.

Information om release 23.03

May 30, 2023

Release 23.03 genomförs tisdag den 13 juni mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:


Agenda för Användarforum den 31 maj

May 24, 2023

Nästa Användarforum för e-tjänster inom 1177 är den 31 maj, klockan 09:00 - 10:00.

Agenda för mötet

 • Information från tjänsterna

  • Migrering 

  • Release 23.03

  • Ny rekommendation av läkemedel

  • Biobankslagen

  • Avveckling av Telia e-legitimation som inloggningsmetod för invånare

 • Information från SITHS-förvaltningen: Ny lösning för SITHS 

 • Övriga frågor

 • Datum för Användarforum 2023


Information om release 23.02 

May 3, 2023

Release 23.02 är nu planerad till onsdag den 10 maj, mellan klockan 19.30 och 23.00. Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna i samband med releasedagen. I och med releasen flyttar vi över tjänsterna till en ny driftsleverantör; Orange.

Migreringen innebär att det kommer bli nya länkar till acceptanstestmiljöerna och nya IP-adresser i acceptanstestmiljön och produktionsmiljön. Förändrade länkar och IP-adresser i samband med att 1177 e-tjänster byter driftleverantör

Här kan ni även läsa mer om vad som ingår i releasen: 


Information om egenberedskap gällande receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar i mallen Förnya recept

Apr 26, 2023 uppdaterad med nytt datum och ny bild

Sedan den 1 mars 2023 rekommenderar Socialstyrelsen patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid att ha en månads beredskap i hemmet. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

I och med detta har Socialstyrelsen bett oss att hjälpa till med att informera om rekommendationen på 1177.se, både i inloggat läge och på de öppna sidorna.

Det vi planerar att göra i inloggat läge är att lägga till punkten ”Se till att du alltid har läkemedel hemma så att det räcker för en månad. Det gäller dig som har långvarig behandling med receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.” i villkoren under Viktigt i den nationella mallen för Förnya recept (se nedan). Denna text finns även på de öppna sidorna, se 1177.se.

Planen är att vi uppdaterar den nationella mallen för Förnya recept i e-tjänsterna på torsdag den 28 april.

Observera att nuvarande nedladdad Förnya recept på mottagningarna inte per automatik kommer att uppdateras med denna ändring. Det finns tre sätt för er att uppdatera för de mottagningar som använder ärendetypen Förnya recept:

 • Hämta hem den uppdaterade mallen på nytt till mottagningen.

 • Uppdatera texten manuellt i den nedladdade ärendetypen Förnya recept.

 • Uppdatera den centralt styrda ärendetypen, om ni använder det för Förnya recept.


Driftstörning 1177 e-tjänster

Apr 20, 2023

Just nu kan det vara problem att logga in på 1177. Felsökning pågår, vänligen testa igen vid senare tillfälle. 
Ärendet löst: 2023-04-20 kl 15:15


Release 23.02 är framflyttad

Apr 19, 2023

Release 23.02 är som var planerad till onsdag den 19 april är framflyttad, vi återkommer med ett nytt datum så snar datum är beslutat.


Agenda för Användarforum den 20 april

Apr 13, 2023

Nästa Användarforum för e-tjänster inom 1177 är den 20 april, klockan 09:00 - 10:00.

Agenda för mötet

 • Information från tjänsterna

  • Information om migreringen och nya releasedatum

  • Efter DIGG-granskningen – exempel på ändringar vi kommer att göra

  • Pågående anslutningar till uthopp

  • Nya texten under Inställningar, kopplad till digitala kallelser

  • Information från supporten

  • Process för att låsa och låsa upp invånares inloggning

 • Fördjupningsområden

  • Anmälda frågor från regionerna

 • Övriga frågor

 • Datum för Användarforum 2023


Information om release 23.02 UPPDATERAD TID

Mar 23, 2023

Release 23.02 är planerad till onsdag den 19 april, mellan klockan 19.30 och 23.00. Datumet är preliminärt och kan komma att ändras. Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. I och med releasen flyttar vi över tjänsterna till en ny driftsleverantör; Orange. Releasen innehåller ingen ny funktionalitet.

Migreringen innebär att det kommer bli nya länkar till acceptanstestmiljöerna och nya IP-adresser i acceptanstestmiljön och produktionsmiljön. Förändrade länkar och IP-adresser i samband med att 1177 e-tjänster byter driftleverantör


Nya länkar och planerat driftstopp av Acceptanstestmiljön den 29 mars

Mar 23, 2023

Från och med den 29 mars 2023 är det nya länkar till acceptanstestmiljöerna för 1177 e-tjänster.

Bytet till de nya acceptanstestmiljöerna genomförs onsdag den 29 mars, mellan klockan 09.00 och 12.00. Acceptanstestmiljöerna kommer då att stängas ned, vilket innebär att ni inte kommer kunna arbeta i acceptanstestmiljöerna under denna tid, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare om inga komplikationer uppstår. Det kan även innebära störningar under dagen.

De nya länkarna är:

https://personal.at.1177.se/

https://e-tjanster.at.1177.se/

De nya länkarna ersätter de befintliga länkarna https://at.personal.1177.se/  och https://at.e-tjanster.1177.se/

Ni kommer till en början bli omdirigerade till den nya länken om ni försöker använda den gamla länken.

Denna förändring behöver genomföras i och med  att vi flyttar över tjänsterna till en ny driftsleverantör.


Namnbytet till 1177

Mar 23, 2023

Informera era regionala uthoppstjänster

Vi vill påminna er om att vi behöver er hjälp med att informera era regionala uthoppstjänster om namnändringen, från 1177 Vårdguiden till 1177, och att de i och med detta kan behöva uppdatera information i uthoppstjänsterna.

Den knapp/länk som finns i uthoppstjänsterna som leder invånaren till startsidan för e-tjänsterna, ska heta Till 1177.

Budskap

Ni hittar exempel på formuleringar i varumärkesmanualens budskapsplattform för hur vi ska skriva i inloggat läge och i exempelvis broschyrer när vi riktar oss till invånare (se Varumärkesmanual för 1177).


Agenda för Användarforum den 7 mars

Mar 1, 2023

Den 7 mars är det dags för Användarforum igen, klockan 9:00 - 10:00.

Agenda för mötet

 • Information från tjänsterna​

  • Teamskanalerna​ – information och hantering​

 • Fördjupningsområden​

  • Anmälda frågor från regionerna​

  • Ny medicinsk bedömning via 1177​

 • Övriga frågor och samverkan​

 • Datum för Användarforum 2023​


Driftstörning journalen LÖST

Mar 1, 2023

Just nu går det inte att komma åt journalen för invånare. Felsökning pågår.


Checklista med åtaganden för regionala tjänster

Feb 28, 2023

Nu finns det en checklista som beskriver de åtaganden som en regional tjänst som ansluter till 1177 uthopp behöver uppfylla. Det är olika åtaganden beroende på om tjänsten använder varumärket 1177 eller har ett eget varumärke. Checklistan finns här:

Åtaganden i checklistan gäller även regionens befintliga tjänster som är anslutna till 1177.

Checklistan är en del av regionernas överenskommelse om användning av varumärket 1177. Läs mer om det här:


Problem med tjänsten Mina intyg LÖST

Feb 15, 2023

Just nu kan det vara problem att hantera dina intyg på 1177 Vårdguiden . Felsökning pågår, vänligen testa igen vid senare tillfälle.

 


Information om release 23.01

Feb 2, 2023

Release 23.01 genomförs tisdag den 14 februari mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

Release notes är nu uppdaterad med information om inkorg och meddelanden:
Användarforum den 2 februari

Jan 27, 2023

Den 2 februari är det dags för Användarforum igen, klockan 9:00 - 10:00.

Agenda för mötet

 • Vem gör vad i förvaltningen?

 • Information från tjänsterna

  • Release notes inför nästa release

  • Nuläge - pågående aktiviteter som påverkar utvecklingen

 • Fördjupningsområden

  • Process för inkomna förbättringsförslag

  • Anmälda frågor från regionerna

 • Övriga frågor och samverkan


Går inte att nå support för 1177 e-tjänster LÖST

Jan 23, 2023
Telia har en stor driftstörning som påverkar inkommande samtal och mejl till supporten för 1177 e-tjänster.
Felsökning pågår. Uppdatering kommer så fort vi vet mer.

Ärende löst 2023-01-23 16.15


Ändring av text på bekräftaknappen i tidbokningsflödet

Jan 10, 2023

Idag tisdagen den 10 januari görs en förändring i 1177 Tidbokning där texten på knapparna för att bekräfta bokningen, ombokningen eller avbokningen ändras för att förtydliga att invånare behöver bekräfta sitt val. Ny text på knapparna blir Bekräfta bokningen, Bekräfta ombokningen och Bekräfta avbokningen. Anledningen till att ändringen görs är att vi fått in rapporter om att patienter dykt upp på mottagningar och tror att de har en bokad tid utan att de har det och att det verkar som att det beror på att invånaren inte fullföljt bokningsflödet i 1177.


Driftstörning Journalen LÖST

Jan 4, 2023

Just nu så kan det vara problem för invånare med att komma in i Journalen på grund av en driftstörning. Tjänsten ligger inte helt nere, men det är långa laddtider och ibland får man felmeddelande. Felsökning pågår.

Ärende löst 2023-01-04 14:30.


Större kända avvikelser 

Status Pågående: Hanteras till nästa release
Status Backlogg: Känd avvikelse som planeras att hanteras
Datum för nästa release: 17 juni (Nytt datum)

 

Avvikelse

Status

 

Avvikelse

Status

1

Ombudsläget för förnya recept bryts när man går via Mottagningsväljaren för förnya recept som ligger på startsidan.

LÖST

2

Exporteras en ärendetyp som har specifika aviseringsinställning och importeras in som en centralt styrd ärendetyp så följer aviseringsinställningarna från ärendetypen med. (Idag ska det inte vara möjligt att ställa in aviseringsinställningar på en centralt styrd ärendetyp)

LÖST

Datum för 1177 e-tjänster releaser 2024

Dessa datum är preliminära och förändringar sker löpande:

24.01: Feb 13, 2024

24.02: Mar 19, 2024

24.03: Apr 23, 2024

24.04: Jun 11, 2024

24.05: Sep 3, 2024

24.06: Oct 15, 2024

24.07: Dec 3, 2024

Se våra release notes för pågående eller tidigare releaser här:

Statistik

Vid frågor, felanmälningar eller önskemål om statistik, kontakta: statistikplattformen@inera.se