1177 e-tjänster - Information

Här presenteras information från den nationella förvaltningen för 1177:s e-tjänster. Sidan uppdateras utefter förvaltningens behov att kommunicera ut information.
Samtliga informationspunkter datumstämplas med det datum då punkten skapades eller eventuellt redigerades. 

Nytt datum för Release 22.06

2022-12-01

Release 22.06 innehåller stora förändringar då vi byter applikationsserver för personalverktyget. Vi behöver nu mer tid för att säkerställa en lyckad release. Därför har vi valt att flytta fram release 22.06, nytt datum för releasen är tisdag den 13 december mellan 19.30 till 22.00.

Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2991685698


Tack för Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! Uppdaterad

2022-11-30

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2694775040 hittar ni presentation, inspelning och FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams.

Även det underlag som Dalarna använder när de är ute och lär ut om e-tjänsterna för invånarna finns tillgänglig under Bilagor.

22-12-05: Nu finns FAQ för FLDV Nya tidbokningstjänster tillgänglig


NKI-undersökning i e-tjänsterna på 1177

2022-11-29

Imorgon publiceras en NKI-undersökning i e-tjänsterna på 1177. När en invånare loggar ut från e-tjänsterna presenteras enkäten och invånaren får då välja om hen önskar att delta eller inte.


Tillägg i den nationella mallen för Förnya recept

2022-11-29

I den nationella mallen för Förnya recept har vi gjort ett tillägg i frågan ”Får vårdpersonalen som ska förnya ditt recept se din receptlista?”, så att det numera står ”Får vårdpersonalen som ska förnya ditt recept se din receptlista i registret Nationella läkemedelslistan?” (se nedan). Ändringen är avstämd med E-hälsomyndigheten som ansvarar för registret.


Driftstörning Journalen

2022-11-28

Just nu så kan det vara problem med att se vissa uppgifter i Journalen pga. en driftstörning. Störningen påverkar flera regioner, men inte alla journaluppgifter.

Felsökning pågår.

Ärende löst 2022-11-28 15:45


Information om release 22.06

2022-11-24

Release 22.06 genomförs tisdag den 6 december mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2991685698


Ny länk till Acceptanstestmiljön

2022-11-22

Från och med imorgon den 23 november 2022 är det en ny länk till acceptanstestmiljön för personalverktyget: at.personal.1177.se

Den nya länken ersätter den befintliga länken: personalsiths.test.1177.se.


Uthoppstjänsten Anmälan Donationsregistret blir tillgänglig för hela Sverige

2022-11-04

På fredag den 4 november kommer alla invånare i Sverige få tillgång till uthoppstjänsten Anmälan Donationsregistret. Det är Socialstyrelsen som står bakom tjänsten. Den ligger under Övriga tjänster och är utdelad till hela Sverige. Informationen om organdonation på 1177.se är uppdaterad.


Tack för Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! Uppdaterad

2022-10-28

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2694775040 hittar ni presentation, inspelning och FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams.

22-10-28: Nu finns FAQ för e-tjänsterna tillgänglig

22-11-04: Nu finns FAQ för FLDV Nya tidbokningstjänster tillgänglig


Tillgång till Marval borttagen en viss tid framöver

2022-10-28

På grund av säkerhetsaspekter har åtkomst till Ineras Marval (ärendehanteringssystem för supportärenden) tagits bort.

Pågående dialoger sker med leverantör för att uppgradera till en ny version. När åtkomst är möjlig att ge till er i regionerna kommer vi att återkomma med mer information.  


Försenad aktivering av SITHS eID i produktion Uppdaterad

2022-10-14

Vi har tidigare gått ut med information om att vi i Personalverktyget skall aktivera SITHS eID i samband med oktoberreleasen. Vi har tyvärr haft problem under konfiguration och testning och kommer därför att bli försenade.

SITHS-förvaltningen kommer även att ändra formuleringar på de olika val som visas för användaren, så det tydligare framgår vad de olika valen avser. De släpper sin nya version i nästa vecka.

Vi planerar att aktivera SITHS eID så snart våra tester är klara, vilket förväntas ske i närtid.

Uppdatering 22-10-20: Den nya SITHS eID-inloggningen är nu i produktion.


Information om release 22.05

2022-10-06

Release 22.05 genomförs tisdag den 18 oktober mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2914844864


Driftstörning Mina intyg LÖST

2022-09-29

Just nu kan det vara problem att komma åt intyg på 1177 Vårdguiden . Felsökning pågår.

Ärende löst 2022-09-29 kl 12:15


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-09-28

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2694775040 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams.

22-10-04: Nu finns FAQ för e-tjänsterna tillgänglig

22-10-13: Nu finns FAQ för FLDV Nya tidbokningstjänster tillgänglig


Driftstörning 1177 e-tjänster LÖST

2022-09-23

Problem att logga in på e-tjänsterna.

Visar felmeddelande “503 Service Unavailable, No server is available to handle this request.”


Informationsmöte gällande 1177 Listning

2022-09-15

Här finns PowerPoint-presentationen, FAQ:n och inspelningen från informationsmötet den 9 september gällande 1177 Listning.

PowerPoint-presentation

 

FAQ

 

Inspelning


1177 Personalverktyg fungerar inte längre med webbläsaren Internet Explorer (IE) 11 och Edge i Internet Explorer-läge

2022-09-12

Som tidigare nämnt har Microsoft från och med den 15 juni 2022 avslutat sin support för IE 11, vilket innebär att även 1177 Personalverktyg slutar att supportera webbläsaren IE 11.

Rekommendationen är att gå över till en modernare browser för att 1177 Personalverktyg ska fungera korrekt, som exempelvis Microsoft Edge eller Chrome. Vid användning av Edge krävs att Edge inte används i Internet Explorer kompabilitetsläge.


Inspelning - Informationsmöte gällande Ny ombudstjänst

2022-09-08

Här finns inspelning från informationsmötet den 7 september gällande Ny ombudstjänst.


Problem med meddelanderäknare på invånarens inkorg löst

2022-09-07

Just nu har vi ett problem med meddelanderäknaren på invånarens inkorg. Om en invånare har fått återkoppling på ett ärende från vården och öppnar det inkomna ärendet, så räknar inte alltid meddelanderäknaren ner det öppnade ärendet. Detta kan resultera i att invånaren blir osäker på om det finns nya meddelanden. Felsökning pågår.

Ärende löst 2022-09-08


Formuleringar och budskap gällande namnändringen till 1177

2022-08-26

Vad vi ska kommunicera istället för 1177 Vårdguidens e-tjänster när vi riktar oss mot bland annat er regioner (B2B) är inte bestämt än. Arbetet för att komma vidare fortsätter i höst.

Ni hittar exempel på formuleringar i varumärkesmanualens budskapsplattform för hur vi ska skriva i inloggat läge och i exempelvis broschyrer när vi riktar oss till invånare (se http://1177.se/varumarkesmanual). Era regionala kommunikatörer har fått information om detta, så ta gärna kontakt med dem om hur ni ska formulera er kring de olika delarna inom 1177.

Målsättningen är att försöka få med ändringar kring namnet i den release som i dagsläget är planerad till den 18 oktober. 


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-08-24

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2694775040 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-08-31: FAQ finns nu tillgänglig.

 


Information om release 22.04 uppdaterad

2022-08-23

Release 22.04 genomförs tisdag den 6 september mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2874507553


Tid via inloggning med QR-kod förlängs

2022-08-18

Fredagen den 19 augusti sker en mindre förändring i invånarnas inloggning, vad gäller QR-koden vid inloggning med BankID. Den tid som koden är giltig kommer att förlängas, från dagens 30 sekunder till tre minuter. Efter tre minuter blir koden ogiltig och man får information om att tiden har gått ut via ett felmeddelande.


Driftstörning 1177 Vårdguidens e-tjänster LÖST

2022-07-22

Just nu kan det uppstå problem för invånare att logga in på 1177.se. Felsökning pågår.

Ärende löst 2022-07-22 kl 09:45


Formuleringar och budskap gällande namnändringen till 1177

2022-07-01

Det mesta av innehållet på de nationella sidorna på 1177.se är uppdaterade så att Vårdguiden inte nämns. På Om-sidorna kan ni se formuleringar för de olika delarna inom varumärket (se https://www.1177.se/om-1177/).

För kännedom är de flesta URL:er också uppdaterade på 1177.se och redirects är framtagna för de flesta sidor där Vårdguiden fanns med tidigare så att gamla länkar styrs om till de uppdaterade sidorna.

Som tidigare nämnts, hittar ni exempel på formuleringar i varumärkesmanualens budskapsplattform (se https://www.1177.se/varumarkesmanual).

Era regionala kommunikatörer har fått information om ovanstående, så ta gärna kontakt med dem om hur ni ska formulera er kring de olika delarna inom 1177.


Patch torsdag den 30 juni

2022-06-30

Torsdag den 30 juni mellan kl 12.30-13.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänsters personalverktyg att vara nedstängt pga. tekniskt underhåll. Servicesfönstret är 30 minuter men tjänsten öppnas upp så fort vi blir klara.


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-06-16

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2694775040 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-06-23: FAQ finns nu tillgänglig.


Information om release 22.03

2022-06-07

Release 22.03 genomförs tisdag den 14 juni mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2806382637


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-05-24

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OVET&title=Anv%C3%A4ndarforum%20Maj%202022 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-05-31: Nu finns även FAQ tillgänglig.


Status namnändring till 1177

2022-05-23

Tidplan

Vår tidigare målsättning var att vi skulle försöka uppdatera logotyperna i vår sista release innan sommaren, men vi har nu bestämt att göra det efter sommaren. Detta beror bland annat på att vi även vill försöka få med textändringar i samband med bytet av logotyperna.

inera.se finns information om namnändringen inklusive en övergripande tidplan som visar när Inera planerar att genomföra olika aktiviteter kopplade till namnbytet, se https://www.inera.se/tjanster/1177-vardguiden/om-1177-vardguiden/namnandring-till-1177/.

Budskapsplattform

Nu är den första versionen av budskapsplattformen publicerad i varumärkesmanualen på https://www.1177.se/Stockholm/riktlinjer-och-material/om-varumarket/Varumarkesmanual/avsandarinformation/.

På sidan finns budskap och formuleringar som kan användas som stöd och inspiration när uppdateringar ska göras med det justerade namnet 1177. Observera att kompletteringar med benämningar och formuleringar till exempel för att ersätta begreppet e-tjänster kommer tillkomma.

Informera era regionala uthoppstjänster

Vi behöver er hjälp med att informera era regionala uthoppstjänster om namnändringen och att de i och med detta kan behöva uppdatera information i uthoppstjänsterna. Vi rekommenderar därför att de påbörjar en inventering redan nu.

I föregående inlägg på denna sida har vi skrivit en text som vänder sig till uthoppstjänsterna, se rubriken Information om namnändringen till 1177 som vänder sig till uthoppstjänster.


Information om namnändringen till 1177 som vänder sig till uthoppstjänster

2022-05-20

Bakgrund

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt i Sverige idag.

Aktuella uppdateringar kommer att genomföras nationellt och regionalt löpande under året.

Ytterligare information finns att läsa på https://www.inera.se/tjanster/1177-vardguiden/om-1177-vardguiden/namnandring-till-1177/.

Uthoppstjänsterna

I och med att varumärket 1177 Vårdguiden ska ändras till 1177 kommer det att påverka den länk som uthoppstjänsterna har som leder till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Varumärket kan också finnas på andra ställen i uthoppstjänsterna. Vi rekommenderar därför att ni påbörjar en inventering redan nu.

Det är inte bestämt än vad vi ska säga istället för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi kommer uppdatera på denna sida när vi vet det.


Release 22.02 genomförs måndag den 23 maj

2022-05-16

Release 22.02 genomförs måndag den 23 maj mellan 17.00 till 22.00. Observera att releasen påbörjas redan kl 17.00, vi behöver säkra upp med tid då detta är en omfattande release men tjänsten öppnas upp så fort vi blir klara.

Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2735145075


1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177 uppdaterad

2022-05-02

På senaste användarforum för 1177 Vårdguidens e-tjänster nämnde vi att namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ska ändras till 1177. Mer information om detta finns att läsa på inera.se.

2022-05-16: Nu finns ny information gällande namnändringen på inera.se.


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-04-28

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OVET&title=Anv%C3%A4ndarforum%20April%202022 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-05-04: FAQ finns nu tillgänglig.


Ny sida med information om Låsa inloggning, Försegla Journal och Spärra Journal

2022-04-28

En ny sida på denna Confluence finns innehållande information om vad Låsa inloggning, Försegla Journal och Spärra Journal innebär - både för administratörer av tjänsterna och för invånare, samt vad konsekvensen av respektive funktion innebär.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2638414334


1177 Personalverktyg och Internet Explorer 11

2022-04-26

Från och med den 15 juni avslutar Microsoft sin support för IE11. I och med detta avslutar även vi att stödja webbläsaren IE11 för 1177 Personalverktyg. Flera utav de tekniker vi använder stödjer inte IE11 och vi måste uppgradera till de senaste versionerna för att upprätthålla säkerhet i applikationen. Vi behöver även arbeta enligt gällande standarder och kan inte anpassa kod efter brister i en äldre browser. Vi följer eKlients rekommendationer och där är inte IE11 inkluderat längre.

Detta innebär att vi inte kan garantera att 1177 Personalverktyg kommer fungerar för de vårdpersonal som framöver fortfarande använder IE11 och vår rekommenderar att gå över till en modernare browser som Microsoft Edge eller Chrome.


Tekniskt fel i appen för 1177

2022-04-22

Just nu har vi ett tekniskt fel i appen för 1177 som gör att du blir utloggad efter 20 minuter, oavsett om du är aktiv eller inte. Du får ingen varning om att du kommer bli utloggad. Om du har ett ärende som kommer att ta mer än 20 minuter att genomföra, rekommenderar vi dig att istället logga in på 1177.se.


Kallelser via Engagemangsindex upphör vid årsskiftet 2022/2023

2022-04-21

Vid årsskiftet 2022/2023 kommer möjligheten att skicka kallelser via Engagemangsindex att tas bort permanent. Inga kallelser kommer att skickas via EIX och de källsystem som idag är vitlistade kommer inte längre att fungera.

Efter årsskiftet kommer det att krävas en anslutning till 1177 Inkorg (AddMessage 2.0) för att skicka kallelser till 1177 Inkorg.

Mer information om 1177 Inkorg och digitala kallelser hittar ni här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/559776526

Information om hur man ansluter här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/559383862

Vid frågor eller vid behov av stöd kan ni kontakta förvaltningen via e-tjanster@1177.se.


Tack för dagens Användarforum för 1177 Inkorg!

2022-04-21

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2782527521 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ samt bilagor. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.


Release 22.02 framskjuten

 2022-04-13

Release 22.02 innehåller stora förändringar och just nu finns det fortfarande osäkerheter. Vi har därför valt att skjuta fram release 22.02 ytterligare och återkommer så fort ett nytt datum är satt. Här finns det tänkta innehållet i releasen:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2735145075


Nytt pris på 1177 Inkorg

 2022-04-05

Inera sänker priset för meddelanden till 1177 Inkorg och ändrar samtidigt prismodell. Pristrappan tas bort vilket ger samma meddelandepris, oavsett volym. Det nya priset är 1,00 kr per meddelande och inkluderar:

  • 1:a och 2:a linjens support

  • Drift och förvaltning av tjänsten

  • Förvaltningsutveckling av tjänsten

Ändringen gäller från 1 april 2022

Kostnader för inlogg och SMS faktureras separat. Fakturering kommer även framöver att ske kvartalsvis i efterhand.


Uppdatering i ärendetypen Förnya recept

2022-04-04

Vid receptförnyelse i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare lämna samtycke för vårdpersonal att ta del av uppgifter i nationella läkemedelslistan. Det är andra krav för samtycket i den nationella läkemedelslistan än det var för läkemedelsförteckningen. Det möjliggör att vi nu kan formulera om frågan i Förnya recept så att den lyder ”Får vårdpersonalen som ska förnya ditt recept se din receptlista?”. Samtycket gäller alltså inte längre en namngiven person utan den som förnyar receptet. I samband med detta har vi även uppdaterat ett av svaren i rullgardinen så att det står ”Ja, under det här tillfället”. Vi har dessutom uppdaterat rubriken för samtyckes-sektionen och dess brödtext (se nedan).

Ovan nämnda justeringar är gjorda i ärendetypen Förnya recept. Observera att nuvarande nedladdade Förnya recept på mottagningarna inte per automatik kommer att uppdateras med dessa ändringar. Det finns två sätt för er att uppdatera för de mottagningar som använder ärendetypen Förnya recept:

  • Hämta hem den uppdaterade mallen på nytt till mottagningen.

  • Uppdatera texten manuellt i den nedladdade ärendetypen Förnya recept.


Information om release 22.02

2022-04-01

Release 22.02 genomförs onsdag den 20 april mellan 17.00 till 22.00. Observera att releasen påbörjas redan kl 17.00, vi behöver säkra upp med tid då detta är en omfattande release men tjänsten öppnas upp så fort vi blir klara.

Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2735145075


Information om nya tidboken i testmiljön

2022-03-31

Som vi tidigare informerat om kommer de parallella acceptanstestmiljöerna att gå ihop till en miljö idag den 31 mars. Det innebär att det inte längre går att nå den befintliga tidboken i acceptanstestmiljön från idag. Den version som kommer att finnas i acceptanstestmiljön (Inloggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster) från och med 31 mars är den version som släpps i produktionsmiljön för e-tjänsterna den 20 april.


Rubriken Covidbevis och dess tillhörande länk på startsidan tas bort

2022-03-28

På onsdag förmiddag den 30 mars kommer vi att ta bort rubriken Covidbevis och dess tillhörande länk på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta för att det idag är ett annat läge och behovet inte samma som det var då vi lade till länken.

Rubriken och länken kommer fortsatt att finnas kvar under Övriga tjänster.


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och FLDV Nya tidbokningstjänster! uppdaterad

2022-03-17

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OVET&title=Anv%C3%A4ndarforum%20Mars%202022 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-03-22: FAQ finns nu tillgänglig.


Förnya recept utifrån en lista

2022-03-17

Den version av Förnya recept som möjliggör för invånare att förnya recept utifrån en lista med tidigare registrerade läkemedel är införd hos Ineras leveranskontor och ingår således i Ineras anslutningsprocess, eftersom att det krävs en teknisk anslutning till tjänstekontraktet GetMedicationHistory för att listan ska visas. Detta innebär att det kommer kosta att ansluta. Kostnaderna är 15 300 kr för uppstart och 25 000 kr för kvalitetssäkring. Detta gäller för nya anslutningar, inte för pågående. Information om denna version av Förnya recept finns på Confluence.


Problem med e-postaviseringar Pågående

2022-03-17

Vissa e-postaviseringar från 1177 Vårdguidens e-tjänster skickas inte till invånare och vårdpersonal. Utredning pågår.


Tack för dagens Användarforum för 1177 Inkorg!

2022-03-15

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2753429661 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.


Problem med att logga in på invånarsidans acceptanstestmiljö uppdaterad

2022-03-14

Just nu går det inte att logga in på acceptanstestmiljön som invånare med lösenord och sms. Felsökning pågår.

2022-03-16: Nu fungerar det att logga in med lösenord och sms i acceptanstestmiljön igen. LÖST


Nytt datum för Release 22.02

2022-03-09

Release 22.02 innehåller stora förändringar då vi byter applikationsserver och har en ny teknisk lösning för tidbok. För att säkerställa en lyckad release behöver vi mer tid för acceptanstester. Därför har vi valt att flytta fram release 22.02, nytt datum för releasen är onsdag den 20 april.

Tidpunkten för när den nya tidboken kommer att finnas tillgänglig i den vanliga acceptanstestmiljön är därmed också uppskjutet. Som vi tidigare informerat går det att testa den nya tidboken i en parallell miljö. Kontakta e-tjänsternas support om ni vill testa nya tidboken redan nu!


Uteblivna aviseringar från 1177 Personalverktyg

2022-03-02

Sedan i måndags har inte alla mail-aviseringar om nyinkomna ärenden skickats ut till Ärendemottagare och Ärendehanterare. Problemet är nu åtgärdat, men vissa aviseringarna för ärenden från tidigare i veckan kommer att utebli.

Vi rekommenderar att ni manuellt ser över om ni har några nyinkomna ärenden, för att säkerställa att de inte missas på grund av utebliven avisering.


Kortare störningar i acceptanstestmiljön

2022-03-01

Onsdagen den 2 mars från kl 10.00 kommer det att vara en kortare nedtid samt störningar i acceptanstestmiljön. Detta till följd av en pågående uppdatering. Om ni upplever problem när ni testar, försök igen lite senare under dagen.


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och Nya Tidbokningstjänsten! Uppdaterad

2022-02-24

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OVET&title=Anv%C3%A4ndarforum%20Februari%202022 hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-03-01: FAQ:erna från båda mötena är nu tillgängliga.


Problem med Ärendehantering i personalverktyget

2022-02-15 Löst
Just nu upplever vi problem med åtkomst till ärendehantering för vårdpersonal i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Felsökning pågår.


Tack för dagens Användarforum för 1177 Inkorg!

2022-02-15

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2728362436 hittar ni presentation, inspelning och FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.


Patch måndag den 14 februari

2022-02-14

Måndag den 14 februari mellan kl 22.00-22.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängt pga. tekniskt underhåll. Servicesfönstret är 30 minuter men tjänsten öppnas upp så fort vi blir klara.


Information om release 22.01

2022-02-03

Release 22.01 genomförs tisdag den 8 februari mellan 19.30 till 22.00. Här kan ni läsa mer om vad som ingår i releasen:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/2701164643


Problem med utskick av formulär till Inkorgen

LÖST 2022-01-31
Just nu upplever vi problem med utskick av formulär till Inkorgen vilket resulterar att invånarna inte får något nytt meddelande. Detta resulterar att det finns ohanterade formulär från invånare från exempelvis smittspårningsenheterna. Felsökning pågår.


Avveckling av Fristående tidbok

2022-01-27

Tjänsten Fristående tidbok har nu stängt. Det finns regioner som har tjänsten utdelad på mottagningar i Personalverktyget fortfarande, berörda regionalt ansvariga har fått mejl om detta. Om ni har frågor hör av er till Elin Åkerblom elin.akerblom@inera.se .


Tack för dagens Användarforum för e-tjänsterna och Nya Tidbokningstjänsten! uppdaterad

2022-01-26

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=OVET&title=2022-01-26%20Anv%C3%A4ndarforum%20Januari%20e-tj%C3%A4nsterna hittar ni presentation, inspelning och inom kort FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.

2022-02-08: FAQ för båda Användarforumen är nu tillgänglig.


Byte av datum för Användarforum i maj 2022

2022-01-26

I och med att Kristi Himmelfärdsdag 2022 är 26 maj och den 25 maj därmed blir en halvdag för många, har vi valt att flytta Användarforum i maj från den 25 maj till 24 maj.

Nytt datum: 24 maj. Samma tider som tidigare gäller:

  • 09:00 -10:30 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • 10:45 – 11:45 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster - fokus FLDV - Nya tidbokningstjänster


Problem med aviseringar till invånare

2022-01-19

Sedan torsdag kväll har det varit problem med aviseringstjänsten, vilket har resulterat i att ett stort antal aviseringar via sms och e-post inte har levererats till invånare i tid. Aviseringstjänsten har under måndag och tisdag denna vecka kört ikapp alla aviseringar.

Vi valde att skicka ut alla notifieringar medvetna om att vissa har passerat i tid då vi gjorde bedömningen att det var viktigt att få ut till exempel provsvar.

Teknisk felsökning pågår för att reda ut anledningen till problemet.


Tack för dagens Användarforum för 1177 Inkorg!

2022-01-18

Här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2700608045 hittar ni presentation, inspelning och FAQ. Dokumentationen finns även tillgänglig i Teams och på Sharepoint.


Inloggningskö till 1177 Vårdguidens e-tjänster

2022-01-14

Under våren 2021 införde 1177 Vårdguidens e-tjänster en funktion som gör det möjligt att reglera antalet inloggningar via en kö. Kön fungerar som en telefonkö där du får en köplats och kopplas fram då det blir din tur. Syftet är att skydda systemet från överbelastning, även när ”för många” invånare försöker logga in samtidigt. Bland annat har information om möjligheten att boka vaccination har lett till ett ökat antal inloggningar samtidigt.

Kön realiserades före sommaren 2021, men under hösten har flödet varit jämnare så kön har inte aktiverats. Under december ökade trycket på e-tjänsterna och kön aktiverades vid några tillfällen. Denna vecka har antalet inloggningar ökat ytterligare och kön är därför återigen aktiverad. Oftast har kötiden legat under en minut, men har vid några tillfällen ökat till ett par, tre minuter.


Användarforum 2022 - justering av möteslängd

2022-01-12

Under 2021 har 1177 Vårdguidens e-tjänster Användarforum haft 15min kortare mötestid än vanligtvis, samt att ett Användarforum specifikt för FLDV - Nya tidbokningstjänster har etablerats. Mötestiden för FLDV - Nya tidbokningstjänster har varit 40min.

Kombinationen av att korta ner Användarforum för 1177 Vårdguidens e-tjänster och endast ha 40 min för FLDV - Nya tidbokningstjänster har inte varit någon bra lösning, då båda mötena har blivit för korta för att hinna med det som finns på agendan.

Mötestider under 2022 kommer därför att justeras så att båda Användarforumen blir mer anpassade den tid som mötena kräver. Mötena kommer fortsatt att äga rum samma datum som tidigare, men med uppdaterade tider:

  • 09:00 -10:30 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • 10:45 – 11:45 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster - fokus FLDV - Nya tidbokningstjänster

En uppdatering av kallelserna sker inom kort. Här ser ni datum för respektive möte: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/250348283


Driftstörning i Formulärhantering

2022-01-05

Just nu har vissa vårdgivare problem att skicka formulär till invånare. Felsökning pågår.

Större kända avvikelser 

Status Pågående: Hanteras till nästa release
Status Backlogg: Känd avvikelse som planeras att hanteras
Datum för nästa release: 13 december

 

Avvikelse

Status

 

Avvikelse

Status

1

Som ärendemottagare kan du inte läsa invånarärenden som är fördelade till en annan Ärendehanterare från Mottagningens Alla Ärenden

LÖST

2

Problem med att skapa länkar i villkorstexter för webtidbokstjänster eller under övrig information på en mottagning. Som en tillfällig lösning kan man starta om browsern varje gång man vill skriva/ändra en länk, det ska fungera då.

PÅGÅENDE

3

Problem med utskrifterna från Ärendehanteringen vid långa formulär.

LÖST

Datum för 1177 Vårdguidens e-tjänster releaser 2022

Dessa datum är preliminära och förändringar sker löpande

22.01: Feb 8, 2022

22.02: May 23, 2022 Nytt datum!

22.03: Jun 14, 2022

22.04: Sep 6, 2022

22.05: Oct 18, 2022

22.06: Dec 13, 2022

 

Se våra release notes för pågående eller tidigare releaser här:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/215457410

Statistik

Vid frågor, felanmälningar eller önskemål om statistik, kontakta: statistikplattformen@inera.se