Handslag för digitalisering (samlingssida)

Nyttokalkyler för 6 prioriterade initiativ

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans. Här kan du hitta nyttokalkyler för de initiativ som finns planerade. Sidan kommer att uppdateras allt eftersom fler nyttokalkyler tas fram.

 

1. Genomförande nationell identitets- och behörighetsfederation

Arbetet med nyttokalkyl är inte påbörjat än.

 


2. Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten

Under 2023 tog Inera fram en nyttokalkyl för SDK i samarbete med Sigtuna kommun, som kan användas för att uppskatta nyttorna och kostnaderna med att ansluta till SDK. Klicka på länken för att komma till sidan där nyttokalkylen presenteras.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2796388895

 


3. Inrätta kompetensgemenskaper (cybersäkerhet, juridik, m.fl.)

Ingen nyttokalkyl kommer att göras för detta initiativ.

 


4. Delning och skalande av införande välfärdsteknik

För detta initiativ finns nyttokalkyler för tre olika typer av välfärdsteknik, som tagits fram av SKR Kompetenscenter välfärdteknik och kommuner tillsammans. Klicka på länkarna för att komma till sidorna där nyttokalkylerna presenteras.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3367501907

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3418390584

 


5. Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd (Samlad digital socialtjänst)

Arbetet med nyttokalkyl är inte påbörjat än.

 


6. Införande och utveckling av Digital post (ENA)

Olika kommuner har kommit olika långt i sitt användande av digital post. Nedan finns två olika nyttokalkyler för kommuner som vill räkna på nyttor och kostnader med digital post, som gjorts utifrån två olika utgångslägen:

  • en för kommuner som inte har en utskickstjänst som kan förmedla post digitalt

  • en för kommuner som redan har en utskickstjänst som kan förmedla post digitalt, men som överväger att investera i integrationer med sina verksamhetssystem.

Välj vilken nyttokalkyl ni ska använda utifrån hur det ser ut i er kommun.

Nyttokalkyl för kommuner som inte har en utskickstjänst som kan förmedla post digitalt

Den här nyttokalkylen är för kommuner som inte har någon utskickstjänst som kan förmedla digital post idag, och som vill räkna på nyttor och kostnader med att:

  • skaffa en utskickstjänst som har förmåga att förmedla post digitalt

  • eventuellt även integrera ett eller flera verksamhetssystem med utskickstjänsten, så att personalen kan göra utskick från direkt från verksamhetssystemet

Klicka på filen, och sedan på pilen med molnet uppe i högra hörnet, för att ladda ner filen.

 

Nyttokalkyl för kommuner som redan har en utskickstjänst som kan förmedla post digitalt

Den här nyttokalkylen är för kommuner som redan idag har en utskickstjänst som kan förmedla digital post, men som vill räkna på nyttor och kostnader med att integrera ett eller flera verksamhetssystem med utskickstjänsten, så att personalen kan göra utskick direkt från verksamhetssystemet.

Klicka på filen, och sedan på pilen med molnet uppe i högra hörnet, för att ladda ner filen.

Kontakt för nyttokalkylerna för digital post:

handslaget@skr.se

 

 

 


Nyfiken på nyttokalkyler?

Vill du läsa mer om nyttokalkyler och Ineras metod för nyttokalkyler? På den här sidan hittar du metodstöd och fler exempel.


Läs vidare om handslaget

Handslag för digitalisering | SKR